Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Nederländerna

Här får du en överblick över det nederländska fastighetsregistret.

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller fastighetsregistret?

Nederländska fastighetsregistret ägs och förvaltas av Kadaster (fastighetsregister- och lantmäterimyndigheten), en offentlig myndighet med ansvar för att registrera rättigheter och intressen som berör alla fastigheter (inklusive mark och byggnader) samt specifikationer för dessa (t.ex. storlek).

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Nej, en avgift tas ut. För mer information, se webbplatsen för Kadaster.

Hur man söker i fastighetsregistret

Professionella användare i Nederländerna som är abonnenter på det nederländska fastighetsregistret kan utföra sökningar med följande sökparametrar:

 • Namn på ägare eller person med anknytning till fastigheten.
 • Adress.
 • Postnummer.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Karta.
 • Placeringskarta.
 • Dokumentnummer.
 • Namn på fastigheten.

All information visas på nederländska och avgiften faktureras månadsvis.

Prenumererande professionella användare i länder som deltar i EULIS (European Land Information Service) kan söka i det nederländska fastighetsregistret på följande parametrar:

 • Adress.
 • Postnummer.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Karta.
 • Placeringskarta.

All information visas på engelska. Fakturering görs via respektive nationellt fastighetsregister.

Privatpersoner kan söka i det nederländska fastighetsregistret på följande parametrar:

 • Adress.
 • Postnummer.

All information (som är mindre än vad professionella användare har tillgång till) visas på nederländska. Betalning kan göras via Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL eller Internetcheck.

Fastighetsregistrets historia

Information finns för alla fastigheter sedan det nederländska fastighetsregistret grundades (1832).

Under perioden 1981–1985 lade det nederländska fastighetsregistret in all dåvarande information på datoriserade system. Information från 1985 och framåt är tillgänglig online. Historisk information (1832–1985) kan hämtas från de digitala arkiven av fastighetsregistrets personal.

Länkar

European Land Information Service, Kadaster (fastighetsregister- och lantmäterimyndigheten)

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.