På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Nordirland

Här hittar du en översikt över fastighetsregistret i Nordirland.

Innehåll inlagt av
Nordirland

Vad innehåller fastighetsregistret i Nordirland?

Webbplats för Land & Property Services Northern Ireland tillhandahåller statisk information (ändras inte) om de regler, förordningar och riktlinjer som styr de olika registren.

LandWeb Direct (kundtjänst med direkt tillgång)

Tjänsten omfattar

  • sökmöjligheter
  • namn på ägare och olika fastighetsavgifter
  • möjlighet att ladda ned och skriva ut uppgifter i registret.

Är tillgången till fastighetsregistret i Nordirland kostnadsfri?

Ja, tillgången till det statiska innehållet är gratis. Användare som vill få tillgång till sökfunktionerna måste registrera sig för tjänsten och måste i de flesta fall betala avgifter.

Hur man söker i fastighetsregistret i Nordirland

Sökfunktionerna omfattar tillgång till fastighetsplaner, fastighetsgränser och dokumentation av äganderätt. Databasen innehåller namn på ägare och uppgifter om alla fastighetsrelaterade avgifter.

Med hjälp av e-registrering kan registrerade användare fylla i olika blanketter, beräkna avgifter och skicka in uppgifter elektroniskt.

Fastighetsregistrets historia i Nordirland

Fastighetsregistret inrättades 1891. Före det registrerades ägande av fastigheter i det s.k. Registry of Deeds (register över överlåtelsehandlingar) som inrättades 1706. Land & Property services förvaltar samtliga tre register: fastighetsregistret, handlingsregistret och registret över lagstadgade avgifter.

Länkar

Webbplats för Land & Property Services – Fastighetsregister

European Land Information Service

Senaste uppdatering: 25/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.