Judikatura

Termínem „judikatura“ se označují pravidla a zásady stanovené v rozhodnutích a stanoviscích soudů. Při rozhodování případu soudy provádí výklad práva, a ten se pak stává součástí judikatury. Judikatura se zveřejňuje různými způsoby (sbírky rozhodnutí a právní časopisy, webové stránky soudů, právní databáze).

Soudní rozhodnutí a stanoviska nám poskytují výklad práva. Tento výklad může být poté citován ostatními soudy nebo úřady jakožto „precedent“ a/nebo judikatura. Vliv judikatury může být obzvlášť důležitý v oblastech, které nejsou pokryty takzvaným psaným právem stanoveným zákonodárným orgánem (např. parlamentem), nebo jsou pokryty jen částečně. To znamená, že za určitých okolností může právo vznikat u soudů.

V některých zemích je judikatura hlavním pramenem práva a rozhodnutí vyšších odvolacích soudů jsou považována za normativní, tj. předepisují pravidla, která by se měla, nebo se v určitých případech musí použít při rozhodování podobných právních sporů (jedná se o takzvaný „závazný precedent" uplatňovaný v zemích s právním systémem založeným na zvykovém právu). V mnoha ostatních zemích (zejména v těch s tradicí občanského práva vycházejícího z římského práva) soudy nejsou přísně vázány předpisy a zásadami judikatury.

Velká část:

je dostupná prostřednictvím značného počtu databází. Portál e-Justice vám nabízí centrální přístupový bod k těmto databázím s tím, že záměrem nebylo poskytnout vyčerpávající informace. Přístup k většině databází je bezplatný, některé jsou však zpoplatněné.

Poslední aktualizace: 28/01/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.