Oikeuskäytäntö

Oikeuskäytännöllä tarkoitetaan tuomioistuinten tekemissä ratkaisuissa ja oikeudellisissa lausunnoissa muodostettuja sääntöjä ja periaatteita. Asioita ratkaistessaan tuomioistuimet tulkitsevat lakia, ja oikeuskäytäntö muodostuu näistä tulkinnoista. Oikeuskäytäntö tehdään julkiseksi julkaisemalla päätökset eri lähteissä (ratkaisukokoelmissa ja ‑selosteissa, tuomioistuinten verkkosivustoilla ja oikeudellisissa tietokannoissa).

Tuomioistuinten ratkaisuissa ja lausunnoissa tulkitaan lakia. Muut tuomioistuimet tai viranomaiset saattavat sen jälkeen viitata näihin tulkintoihin ennakkotapauksina ja/tai oikeuskäytäntönä. Oikeuskäytännöllä voi olla erityisen suuri merkitys aloilla, joilla ns. säädännäisoikeutta eli esimerkiksi parlamentin tai muiden lainsäätäjien laatimia kirjoitettuja lakeja on vähän tai ei lainkaan. Tämän vuoksi lainsäädäntö voi joissakin olosuhteissa perustua myös tuomioistuinten ratkaisuihin.

Joissakin maissa oikeuskäytäntö on tärkeä oikeuslähde, ja korkeimpien muutoksenhakutuomioistuinten ratkaisut katsotaan ohjeellisiksi. Toisin sanoen ne muodostavat sääntöjä, joita pitäisi tai joita joissakin tapauksissa on pakko noudattaa samankaltaisia oikeudellisia riita-asioita ratkottaessa. Näitä sääntöjä kutsutaan sitoviksi ennakkotapauksiksi, ja ne ovat käytössä kaltaisissa maissa, joiden oikeusjärjestelmä perustuu tapaoikeuteen. Useissa muissa maissa (erityisesti roomalaisesta oikeudesta johdetun yksityisoikeuden perinnettä seuraavissa maissa) oikeuskäytäntöön perustuvat säännöt ja periaatteet eivät sido tuomioistuimia.

Suurta osaa

voidaan tarkastella useiden tietokantojen kautta. Euroopan oikeusportaalia ei ole tarkoitettu kattavaksi, mutta sen kautta voidaan keskitetysti päästä kyseisiin tietokantoihin. Useimmat tietokannat ovat maksuttomia, mutta joidenkin käytöstä peritään maksu.

Päivitetty viimeksi: 28/01/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.