Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Нидерландия

Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisteristä.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Millaisia tietoja Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Alankomaissa on viisi erilaista maksukyvyttömyysmenettelyä:

 • konkurssi
 • akordi (tai maksunlykkäys)
 • luonnollisten henkilöiden velkasaneeraus
 • avoin velkasaneerausmenettely (muu kuin konkurssimenettely)
 • suljettu velkasaneerausmenettely (muu kuin konkurssimenettely)

Tuomioistuimet tekevät päätökset kaikissa näissä maksukyvyttömyysmenettelyissä. Ne vastaavat myös näitä maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevien ilmoitusten (automaattisesta) toimittamisesta tuomarineuvostolle (Raad voor de rechtspraak). Ainoastaan suljetuista velkasaneerausmenettelyistä ei ilmoiteta niiden suljetun luonteen vuoksi. Tuomarineuvosto toimittaa ilmoitukset maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteriin (Centraal Insolventieregister, CIR).

Keskusrekisteri sisältää kaikki tiedot julkaistuista maksukyvyttömyysilmoituksista:

 • henkilötiedot
 • toiminimet
 • kaupparekisterinumerot
 • pesänhoitajan ja selvittäjän tiedot
 • kaikki aiemmat ilmoitukset.

Akordin ja velkasaneerauksen osalta tuomioistuimet säilyttävät nämä tiedot myös omissa rekistereissään.

Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin vastuuvapauslauseke

Maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri sisältää eri tuomioistuinten luovuttamia tietoja, jotka liittyvät konkursseihin, akordeihin, luonnollisten henkilöiden (yksityishenkilöiden) velkasaneerauksiin ja avoimiin velkasaneerausmenettelyihin (pl. konkurssimenettelyt).

Onko Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisterin käyttö on maksutonta.

Keskusrekisteriä voi käyttää verkossa rajoituksetta.

Ammattikäyttäjille on tarjolla verkkopohjainen palvelu, jossa käyttäjät saavat nopeammin käyttöönsä tuoreimmat rekisterissä julkaistut tiedot.

Hakujen tekeminen Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterissä

Luonnollisia henkilöitä voi hakea vain seuraavilla tiedoilla:

 • nimi ja syntymäaika
 • nimi, postinumero ja talonnumero
 • syntymäaika, postinumero ja talonnumero.

Oikeushenkilöitä/yrityksiä voi hakea seuraavilla tiedoilla:

 • oikeushenkilön nimi / toiminimi
 • kaupparekisterinumero
 • postinumero ja talon/postilokeron numero.

Hakukriteerinä voi käyttää myös päivämäärää, tuomioistuinta, asiakirjatyyppiä tai -viitettä taikka maksukyvyttömyysnumeroa.

Keskusrekisteri sisältää erillisen yleiskatsauksen avoimista velkasaneerausmenettelyistä (pl. konkurssimenettelyt).

Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Keskusrekisteri otettiin virallisesti käyttöön 1.1.2005. Kaikki kyseisen päivämäärän jälkeen aloitetut tai ilmoitetut menettelyt ovat saatavilla kuuden kuukauden ajan maksukyvyttömyysmenettelyn päättymisestä.

Linkkejä

Alankomaiden maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri

Päivitetty viimeksi: 24/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.