Konkurzní a insolvenční rejstříky

Všechny členské státy EU mají insolvenční a konkurzní rejstříky, ve kterých lze vyhledávat informace. Právě probíhá proces propojování těchto rejstříků a bude možné v nich vyhledávat z centrálního místa.

Rejstříky zaznamenávají, analyzují a uchovávají informace o insolvenčních řízení a tyto informace zpřístupňují široké veřejnosti v různé formě v závislosti na konkrétní zemi:

  • Země se speciálním rejstříkem – zveřejňují informace o všech fázích a všech účastnících insolvenčního řízení.
  • Země využívající jiné rejstříky – zde je situace rozmanitější. Některé zveřejňují pouze název a status společnosti, jiné zahrnují informace o všech fázích řízení.
Informace o vnitrostátních rejstřících

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Centralizované vyhledávání

Pro vyhledávání ve vnitrostátních insolvenčních rejstřících v kterémkoli úředním jazyce EU použijte níže uvedený odkaz, přičemž vyhledávat lze:

  • informace a dokumenty o insolvenčním řízení
  • dokumenty týkající se dlužníků

Vyhledávání ve vnitrostátních rejstřících

Informace a dokumenty, které jsou obsaženy v těchto rejstřících, by měly být přístupné zdarma.

V současné době nejsou k této službě připojeny všechny členské státy EU. Tento propojený systém obsahuje harmonizovaný soubor předem vymezených informací („povinné informace“) o všech insolvenčních řízeních zahájených v EU.

Související odkazy

Platební neschopnost

Poslední aktualizace: 26/03/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.