Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Rakousko

Tento oddíl portálu nabízí stručný úvod do rakouského insolvenčního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí rakouský insolvenční rejstřík?

Rakouský insolvenční rejstřík Rakouský insolvenční rejstřík je součástí Spolkového ministerstva spravedlnosti Republiky Rakousko, které jej vede. Obsahuje informace o úpadku a jiná oznámení požadovaná v insolvenčním řízení.

Rakouský insolvenční rejstřík je k dispozici v rubrice označené Ediktsdatei.

Lze nahlížet do insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano.

Vyhledávání v rakouském insolvenčním rejstříku

Podrobné informace jsou k dispozici pouze v němčině na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti v rubrice Ediktsdatei.

Historie rakouského insolvenčního rejstříku

Rakouský insolvenční rejstřík je veden od roku 1999.

Související odkazy

Organizace soudnictví – Rakousko

Poslední aktualizace: 13/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.