Konkurzní a insolvenční rejstříky

Rakousko

Tento oddíl portálu poskytuje krátký úvod do rakouského insolvenčního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Jaké informace nabízí insolvenční rejstřík?

Rakouský insolvenční rejstřík, známý jako „databáze insolvenčních řízení“ (Insolvenzdatei), je součástí Spolkového ministerstva spravedlnosti, které jej vede. Obsahuje informace o zahájení insolvenčního řízení a důležitých procesních úkonech v insolvenčním řízení.

Rakouský insolvenční rejstřík je k dispozici v databázi soudních oznámení (Ediktsdatei).

Lze nahlížet do insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku

Podrobné informace jsou k dispozici pouze v němčině na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti v rubrice Ediktsdatei.

Historie rakouského insolvenčního rejstříku

Rakouský insolvenční rejstřík je vedený od roku 1999.

Související odkazy

Organizace soudnictví – Rakousko

Poslední aktualizace: 08/09/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.