Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzštinanizozemština
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Belgie

Zde najdete informace o rejstřících týkajících se případů insolvence v Belgii.

Obsah zajišťuje
Belgie

Jaké insolvenční rejstříky existují v Belgii?

V Belgii neexistuje centrální vnitrostátní registr insolvenčních rejstříků. Existují však různé subjekty, které shromažďují informace o právnických a fyzických osobách.

  • Pokud jde o právnické osoby a podnikající fyzické osoby, existuje rejstřík Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), který obsahuje veškeré identifikační údaje týkající se právnických osob a podnikajících fyzických osob, jakož i jejich právní situace (zejména úpadku). Informace o právní situaci společností nejsou v současné době přístupné veřejnosti. Rozhodnutí ve věci úpadku a soudní reorganizace jsou však zveřejňovány v belgickém úředním věstníku Moniteur Belge, který je dostupný on-line.
  • Pokud jde o fyzické osoby, v Belgii existuje databáze, v níž je soustředěno určité množství informací o předlužených osobách, které se rozhodly zahájit proces oddlužení fyzických osob. Tuto databázi vytvořila belgická národní banka Banque Nationale de Belgique, není však veřejně přístupná.

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku v Belgii placenou službou?

Nikoli, přístup do databáze belgického úředního věstníku Moniteur belge je zdarma.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku v Belgii?

V belgickém úředním věstníku Moniteur belge lze vyhledávat soudní rozhodnutí o úpadku nebo soudní reorganizaci.

Období, na které se vztahují insolvenční rejstříky v Belgii

V belgickém úředním věstníku Moniteur belge jsou k dispozici informace o společnostech od 1. ledna 1983 s odkazem na informace zveřejněné po 1. červnu 1997.

V tomto věstníku jsou k dispozici rovněž informace o sdruženích zveřejněné po 1. červenci 2003.

Související odkazy

Federální veřejná služba soudnictví (Service Public Fédéral Justice)

Poslední aktualizace: 27/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.