Konkurzní a insolvenční rejstříky

Bulharsko

Tato stránka poskytuje stručný přehled o bulharském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Co bulharský insolvenční rejstřík nabízí?

Bulharský insolvenční rejstřík se skládá ze tří částí, jimiž jsou:

  1. seznam insolvenčních správců, který je dostupný na internetových stránkách bulharského Ministerstva spravedlnosti;
  2. věstník prodejů a aukcí – plně dostupný na internetových stránkách bulharského Ministerstva hospodářství;
  3. rejstřík insolvenčních řízení – vedený jako centralizovaná databáze.

Je přístup do bulharského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Přístup do bulharského insolvenčního rejstříku je bezplatný.

Jak v bulharském insolvenčním rejstříku vyhledávat?

Na internetových stránkách můžete insolvenčního správce najít vyhledáváním podle jména.

Jak se vyhledávají prodeje?

Věstník prodejů se nachází na internetových stránkách Ministerstva hospodářství.

Historie bulharského insolvenčního rejstříku

Systém byl zaveden v roce 2009 na základě projektu: „Veřejný charakter a účinnost insolvenčního řízení“, podpriorita 1.5 „Transparentní a účinný soudní systém“ operačního programu „Administrativní kapacita“ (OPAK), který probíhá na základě dohody o grantovém financování z OPAK č. K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Bulharské republiky.

Poslední aktualizace: 29/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.