Konkurzní a insolvenční rejstříky

Česko

V tomto oddílu naleznete stručný úvod do problematiky insolvenčního rejstříku České republiky.

Obsah zajišťuje
Česko

Jaké informace nabízí český insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík České republiky je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti ČR (Ministerstvo spravedlnosti ČR).

Je přístup do českého insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do rejstříku je zdarma.

Vyhledávání v českém insolvenčním rejstříku

Použitím pokročilé vyhledávací aplikace získáte přístup k úplnému znění listin v rejstříku, a to ve formátu PDF.

Historie českého insolvenčního rejstříku

V rejstříku jsou vedeny informace od 1. ledna 2008.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.