Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Řecko

Řecko nemá žádný internetový portál insolvenčních rejstříků. Připravujeme návrh digitalizace našich databází a jejich elektronického rozhraní.

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí řecký insolvenční rejstřík?

Podle řecké legislativy patří mezi insolvenční řízení:

  • konkurz (články 1–61 zákona 3588/2007, čl. 13 odst. 1–4 zákona 4013/2011, čl. 22 odst. 1 zákona 4055/2012),
  • zvláštní konkurz při zachování provozu (článek 106k zákona 3588/2007, článek 12 zákona 4013/2011),
  • předkonkurzní řešení (články 70–101 zákona 3588/2007, čl. 22 odst. 2 zákona 4055/2012, čl. 116 odst. 3, čl. 234 odst. 1–3 zákona 4072/2012),
  • restrukturalizační plány (články 109–123 zákona 3588/2007, čl. 34 odst. 1 zákona 3858/2010),
  • zjednodušený postup pro menší konkurzy (články 162–163 zákona 3588/2007),

Místní obvodní občanskoprávní soudy jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu fyzických osob.

Místní obvodní soudy první instance jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu osobních společností, komanditních společností, veřejných obchodních společností, soukromých kapitálových společností, společností s ručením omezeným, akciových společností, evropských společností a evropských družstevních společností.

Obecný obchodní rejstřík u místních obchodních komor je odpovědný za vydávání nezbytných osvědčení pro konkurzní řízení.

Je přístup do řeckého insolvenčního rejstříku zdarma?

Tato možnost neexistuje.

Jak mohu v řeckém insolvenčním rejstříku vyhledávat?

-

Historie řeckého insolvenčního rejstříku

Poslední aktualizace: 03/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.