Konkurzní a insolvenční rejstříky

Řecko

Řecko má od 1. června 2021 elektronický rejstřík platební schopnosti.

Obsah zajišťuje
Řecko

Jaké informace nabízí řecký insolvenční rejstřík?

Podle řeckých právních předpisů jsou insolvenční řízení, při nichž se používá elektronický rejstřík platební schopnosti, tato:

  • úpadek (články 75–211 zákona 4738/2020 – kniha II)
  • úpadek menšího rozsahu (články 172–188 zákona 4738/2020 – kniha II část VI)
  • předúpadkové řešení (články 31–64 zákona 4738/2020 – kniha I část II kapitola Β)

Místní soudy prvního stupně (protodikeía) jsou příslušné k řešení případů a k vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se úpadku.

Místní okresní civilní soudy (eirinodikeía) jsou příslušné k vyhlášení úpadku v případech úpadku menšího rozsahu.

Místní soudy prvního stupně jsou příslušné k řízení v rámci předúpadkového řešení.

Veškeré publikace, zveřejnění nebo registrace insolvenčních řízení se provádějí v elektronickém rejstříku platební schopnosti. Je-li tak stanoveno, provádějí se registrace rovněž ve všeobecném obchodním rejstříku (GEMI).

Je přístup do řeckého insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, prostřednictvím těchto internetových stránek:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Jak mohu v řeckém insolvenčním rejstříku vyhledávat?

Vyhledáváním na těchto internetových stránkách.

Historie řeckého insolvenčního rejstříku

Všechny publikace od 1. června 2021 jsou veřejně dostupné prostřednictvím rejstříku na výše uvedených internetových stránkách.

Poslední aktualizace: 14/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.