Konkurzní a insolvenční rejstříky

Řecko

Řecko nemá žádný elektronický insolvenční rejstřík. V současnosti se připravuje digitalizace databází a jejich elektronická rozhraní.

Obsah zajišťuje
Řecko

Jaké informace nabízí řecký insolvenční rejstřík?

Podle řecké legislativy patří mezi insolvenční řízení:

  • konkurz (články 1 až 61 zákona 3588/2007, čl. 13 odst. 1 až 4 zákona 4013/2011, čl. 22 odst. 1 zákona 4055/2012, články 1 až 3 zákona 4446/2016, článek 14 zákona 4491/2017),
  • zvláštní konkurz při zachování provozu (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (článek 12 zákona č. 4013/2011, článek 6 zákona č. 4446/2016),
  • předkonkurzní řešení (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (články 70 až 101 zákona 3588/2007, čl. 22 odst. 2 zákona 4055/2012, čl. 116 odst. 3 a čl. 234 odst. 1 až 3 zákona 4072/2012, článek 3 a násl. zákona 4446/2016),
  • restrukturalizační plán (články 109 až 123 zákona 3588/2007, článek 7 a násl. zákona 4446/2016),
  • zjednodušený postup pro menší konkurzy (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (článek 9 zákona č. 4446/2016, článek 62 zákona č. 4472/2017).

Místní okresní civilní soudy (eirinodikeía) jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu fyzických osob.

Místní soudy prvního stupně (protodikeía) jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu osobních společností (prosopikés etairíes), komanditních společností (eterórrythmes etairíes), veřejných obchodních společností (omórrythmes etairíes), soukromých kapitálových společností (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), společností s ručením omezeným (etairíes periorisménis efthýnis), akciových společností (anónymes etairíes), evropských společností a evropských družstevních společností.

Obecný obchodní rejstřík (Genikó Emporikó Mitróo) u místních obchodních komor je odpovědný za vydávání nezbytných osvědčení pro konkurzní řízení.

Je přístup do řeckého insolvenčního rejstříku zdarma?

Tato možnost neexistuje.

Jak mohu v řeckém insolvenčním rejstříku vyhledávat?

Netýká se této položky.

Historie řeckého insolvenčního rejstříku

Netýká se této položky.

Poslední aktualizace: 17/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.