Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Řecko

Řecko nemá žádný elektronický insolvenční rejstřík. V současnosti se připravuje digitalizace databází a jejich elektronická rozhraní.

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí řecký insolvenční rejstřík?

Podle řecké legislativy patří mezi insolvenční řízení:

  • konkurz (články 1 až 61 zákona 3588/2007, čl. 13 odst. 1 až 4 zákona 4013/2011, čl. 22 odst. 1 zákona 4055/2012, články 1 až 3 zákona 4446/2016, článek 14 zákona 4491/2017),
  • zvláštní konkurz při zachování provozu (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (článek 12 zákona č. 4013/2011, článek 6 zákona č. 4446/2016),
  • předkonkurzní řešení (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (články 70 až 101 zákona 3588/2007, čl. 22 odst. 2 zákona 4055/2012, čl. 116 odst. 3 a čl. 234 odst. 1 až 3 zákona 4072/2012, článek 3 a násl. zákona 4446/2016),
  • restrukturalizační plán (články 109 až 123 zákona 3588/2007, článek 7 a násl. zákona 4446/2016),
  • zjednodušený postup pro menší konkurzy (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (článek 9 zákona č. 4446/2016, článek 62 zákona č. 4472/2017).

Místní okresní civilní soudy (eirinodikeía) jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu fyzických osob.

Místní soudy prvního stupně (protodikeía) jsou odpovědné za řešení případů a vydávání rozhodnutí o žádostech týkajících se konkurzu osobních společností (prosopikés etairíes), komanditních společností (eterórrythmes etairíes), veřejných obchodních společností (omórrythmes etairíes), soukromých kapitálových společností (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), společností s ručením omezeným (etairíes periorisménis efthýnis), akciových společností (anónymes etairíes), evropských společností a evropských družstevních společností.

Obecný obchodní rejstřík (Genikó Emporikó Mitróo) u místních obchodních komor je odpovědný za vydávání nezbytných osvědčení pro konkurzní řízení.

Je přístup do řeckého insolvenčního rejstříku zdarma?

Tato možnost neexistuje.

Jak mohu v řeckém insolvenčním rejstříku vyhledávat?

Netýká se této položky.

Historie řeckého insolvenčního rejstříku

Netýká se této položky.

Poslední aktualizace: 17/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.