Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Irsko

V této části naleznete informace o irském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Irsko

Jaké informace nabízí insolvenční rejstřík v Irsku?

Irsko nemá samostatný insolvenční rejstřík. Informace o společnosti v konkurzu jsou k dispozici v evidenci živnostenského úřadu (Company Registration Office).

Registr osobních bankrotů (Personal Bankruptcy Register) je ručně vedený rejstřík v evidenci Úřadu examinátora Vrchního soudu (Examiner’s Office of the High Court). Obsahuje údaje o konkurzech vyhlášených Vrchním soudem Irska.

Rejstřík osobních insolvencí (Register of Personal Insolvencies) je také ručně vedený rejstřík. Podléhá zákonnému předpisu S.I. č. 334  z roku 2002 – nařízení Evropských společenství (osobní bankrot) z roku 2002 (instrument S.I. No. 334 of 2002 – European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002), a obsahuje údaje o osobních bankrotech vyhlášených soudy jiných členských států Evropské unie (které byly poskytnuty příslušnému úřednímu konkurznímu správci).

Je přístup do irského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ne. Každé vyhledávání podléhá zaplacení poplatku. Informace o poplatcích jsou k dispozici v části Webových stránek Soudní služby: Řád a poplatky (Rules & Fees) . Poplatek musí být uhrazen i tehdy, je-li výsledek hledání negativní  - tzn. neexistuje-li žádný záznam v rejstřících odpovídající vyhledávacím kritériím.

Jak vyhledávat v irském insolvenčním rejstříku

Vyhledávání v rejstříku osobních bankrotů lze provést pouze osobní návštěvou Úřadu examinátora, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Historie irského insolvenčního rejstříku

Rejstřík osobních bankrotů obsahuje informace od roku 1922.

Poslední aktualizace: 13/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.