Konkurzní a insolvenční rejstříky

Irsko

V této části naleznete informace o irském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Irsko

Insolvenční služba Irska (ISI) je nezávislý veřejnoprávní subjekt, který byl zřízen 1. března 2013.  Jeho cílem je obnovit platební schopnost osob v úpadku.

ISI vykonává svou působnost prostřednictvím několika oblastí činnosti. Jsou to:

 • Správa případů
 • Konkurz
 • Regulace a politika
 • Právní předpisy
 • Podnikové záležitosti.

Podle zákona o osobním bankrotu ISI zveřejňuje následující informace ve svých rejstřících(Upozorňujeme, že rejstříky ISI nejsou přístupné v prohlížečích Internet Explorer/Edge.  Pro zobrazení rejstříku doporučujeme použít prohlížeč Chrome, Firefox nebo Safari.)

Ochranná osvědčení

Pokud je ochranné osvědčení vydáno podle článku 61 zákona o osobním bankrotu z roku 2012 (dále jen „zákon“), musí Insolvenční služba Irska kromě informací předepsaných v nařízení o zákoně o osobním bankrotu z roku 2012 (předpisy o dodatečných informacích, které mají být obsaženy v rejstřících z roku 2012) (S.I. 356 z roku 2013) zaznamenat následující informace:

 • jméno a adresu dlužníka a datum vydání ochranného osvědčení;
 • případné prodloužení ochranného osvědčení podle článku 61 zákona;
 • případně vydání soudního příkazu podle článku 63 zákona a název/jméno věřitele, vůči němuž byl příkaz vydán, a
 • datum, kdy ochranné osvědčení přestane být podle kapitoly 3 zákona platné.
 • Rejstřík ochranných osvědčení

Rejstřík oznámení o oddlužení

Podle čl. 33 odst. 4 zákona o osobním bankrotu z roku 2012 musí ISI do rejstříku oznámení o oddlužení zaznamenat:

 • skutečnost, že bylo vydáno oznámení o oddlužení,
 • datum vydání oznámení o oddlužení,
 • jméno a adresu konkrétního dlužníka a
 • další údaje, které mohou být požadovány podle čl. 133 odst. 3 písm. b).
 • Rejstřík oznámení o oddlužení

Rejstřík ujednání o vypořádání dluhů

Podle čl. 76 odst. 1 zákona o osobním bankrotu z roku 2012 musí ISI do rejstříku ujednání o vypořádání dluhů zaznamenat:

 • podrobnosti o výsledku hlasování na schůzi věřitelů,
 • skutečnost, že bylo vydáno ujednání o vypořádání dluhu,
 • jakoukoli případnou změnu ujednání o vypořádání dluhu,
 • případně skutečnost, že ISI obdržela oznámení o nesplnění ujednání,
 • úspěšné dokončení ujednání.
 • Rejstřík ujednání o vypořádání dluhů

Rejstřík ujednání o osobním bankrotu

Podle čl. 113 odst. 1 zákona o osobním bankrotu z roku 2012 musí ISI postupovat tak, že do rejstříku ujednání o osobním bankrotu zaznamená:

 • skutečnost, že bylo vydáno ujednání o osobním bankrotu,
 • podrobnosti o výsledku hlasování na schůzi věřitelů,
 • jakoukoli případnou změnu ujednání o osobním bankrotu,
 • případně skutečnost, že ISI obdržela oznámení o nesplnění ujednání,
 • úspěšné dokončení ujednání.
 • Rejstřík ujednání o osobním bankrotu
Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.