Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Lotyšsko

Tato část přináší informace o lotyšském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí lotyšský insolvenční rejstřík?

Lotyšský insolvenční rejstřík poskytuje informace o:

 • insolvenčních správcích,
 • insolvenčních řízeních s fyzickými a právnickými osobami,
 • řízeních o ochraně před věřiteli,
 • mimosoudních řízeních o ochraně před věřiteli,

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný a údaje v něm uvedené lze namítat vůči třetím osobám. Spadá do pravomoci Rejstříku obchodních společností Lotyšské republiky.

Je možné nahlížet do lotyšského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, informace v lotyšském insolvenčním rejstříku lze konzultovat zdarma, chcete-li však získat informace ve formě dokumentu, je nutné zaplatit poplatek.

Chcete-li získat výpis nebo jiný dokument s identifikačním kódem dlužníka (fyzické osoby) nebo insolvenčního správce, podejte žádost na rejstřík obchodních společností nebo požádejte elektronicky prostřednictví portálu Latvija.lv.

Jak vyhledávat v lotyšském insolvenčním rejstříku?

Insolvenční správci

Oddíl „Administratori“ obsahuje informace o insolvenčních správcích, konkrétně jejich:

 • jméno,
 • příjmení,
 • adresu sídla a kontaktní údaje,
 • číslo osvědčení a
 • informace o tom, kdy vyprší platnost osvědčení.

Informace o insolvenčních správcích, jejichž osvědčení již pozbylo platnosti, jsou dostupné v historických záznamech na Vēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ vede k záznamům v lotyšském insolvenčním rejstříku o každém jednotlivém insolvenčním správci.

Vyhledávání

Chcete-li v insolvenčním rejstříku vyhledat informace o konkrétním subjektu (fyzické nebo právnické osobě), použijte oddíl Meklēt. Informace lze vyhledávat podle následujících kritérií:

 • registrační číslo (u právnických osob) nebo rodné číslo (u fyzických osob) dlužníka,
 • jméno nebo název dlužníka,
 • období, ve kterém bylo řízení zahájeno,
 • druh řízení (konkurs, řízení o ochraně před věřiteli, mimosoudní řízení o ochraně před věřiteli),
 • povaha řízení (vnitrostátní, přeshraniční hlavní, přeshraniční vedlejší).
 • status řízení (probíhající, ukončená, všechna řízení).

Výsledky vyhledávání se zobrazují spolu s odkazem na Rejstřík obchodních společností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde jsou k dispozici všechny informace z insolvenčního rejstříku o určitém subjektu, včetně naskenovaných dokumentů obsahujících oznámení insolvenčních správců o schůzích věřitelů a programu schůze a další oznámení.

Věstník

Pro prohlížení záznamů vedených v insolvenčním rejstříku u konkrétního data využijte oddíl Žurnāls. Ve výchozím nastavení jsou záznamy z aktuálního dne. Pro prohlížení záznamů zapsaných k jiným datům využijte kalendář nebo použijte pododdíl Mēneša žurnāls, který umožňuje vyhledávat záznamy podle měsíce. Každý záznam obsahuje odkaz na Rejstřík obchodních společností („Uzņēmumu reģistra izziņu“), kde lze nalézt podrobné informace o konkrétním insolvenčním řízení.

Statistické údaje

Tento oddíl obsahuje různé statistické údaje o insolvenčních řízeních a řízeních o ochraně před věřiteli spolu s odkazem na Rejstřík obchodních společností („Uzņēmumu reģistra izziņu“), kde lze nalézt podrobné informace o konkrétním subjektu.

Historie lotyšského insolvenčního rejstříku

Informace vedené v rejstříku se datují k 1. lednu 2008.

Odkazy

Více informací o lotyšském insolvenčním rejstříku

Státní správní agentura pro insolvenční řízení

Poslední aktualizace: 04/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.