Konkurzní a insolvenční rejstříky

Lucembursko

Insolvenční rejstříky v Lucembursku neexistují.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jak je to v Lucembursku s insolvenčními rejstříky?

Insolvenční rejstříky v Lucembursku neexistují. Pokud soud vyhlásí úpadek, sdělí to obchodnímu a podnikovému rejstříku (RCS), který tyto informace zaznamená do své databáze.

Platí se v Lucembursku za nahlížení do seznamu úpadců?

Seznam úpadců je každý měsíc zveřejňován v Mémorial B – Recueil administratif et économique (Sbírka správních a hospodářských údajů) a lze do něj zdarma nahlížet na Legilux, lucemburském právním portále.

Kromě toho RCS dává zdarma k dispozici veřejnosti na svých internetových stránkách, v oddíle Consultations - statistiques de dépôt, statistický modul, který podává informace o rozhodnutích, jimiž byl vyhlášen úpadek a které byly předány RCS za určité měsíční období. Tyto informace jsou rovněž dostupné v podobě seznamů podniků, které vyhlásily úpadek.Tyto informace lze také exportovat v podobě textového souboru.

Jak probíhá vyhledávání informací o úpadku v Lucembursku?

1. způsob:vyhledávání lze provést prostřednictvím internetových stránek obchodního a podnikového rejstříku (RCS) na základě názvu (nebo části názvu) či registračního čísla zapsané osoby. Vyhledávač internetových stránek zobrazí seznam jmen odpovídajících zadanému vyhledávání.

Kliknutím na název některé ze zobrazených osob se zdarma zobrazí následující základní informace:

  • číslo RCS,
  • datum registrace,
  • název,
  • právní forma,
  • adresa sídla společnosti,
  • seznam dokladů předložených od roku 2003,
  • jakož i informace o tom, zda je daná osoba v úpadku.

2. způsob: vyhledávání je možné provést prostřednictvím internetových stránek obchodního a podnikového rejstříku (RCS) v oddíle Consultations - statistiques de dépôt, pomocí statistického modulu, který podává informace o rozhodnutích, jimiž byl vyhlášen úpadek a které byly předány RCS za určité měsíční období.

3. způsob: vyhledávání je možné provést prostřednictvím internetových stránek lucemburské advokátní komory pod kategorií „Faillites“ na základě názvu společnosti, data rozhodnutí o úpadku a na základě jména správce konkurzní podstaty.

Související odkazy

Obchodní a podnikový rejstřík

Lucemburská advokátní komora

Poslední aktualizace: 10/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.