V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Severní Irsko

V této části naleznete informace o insolvenčním rejstříku Severního Irska.

Obsah zajišťuje
Severní Irsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí insolvenční rejstřík Severního Irska?

V Severním Irsku žádný insolvenční rejstřík jako takový neexistuje. Soudní služby Severního Irska mají k dispozici informace o osobách, u nichž byl za posledních 10 let vyhlášen úpadek. Tyto informace jsou k dispozici v internetové databázi, v níž může veřejnost za poplatek vyhledávat.

Více informací o této internetové vyhledávací facilitě pro oblast úpadku lze najít na webových stránkách Soudní služby Severního Irska.

Insolvenčními záležitostmi se však zabývá insolvenční služba ministerstva podnikání, obchodu a investic (online DETI) (Department of Enterprise, Trade and Investment (Online DETI).

Cílem a úkolem insolvenčních služeb je:

  • Spravovat a vyšetřovat záležitosti úpadců a společností v nucené likvidaci
  • Zjišťovat příčiny úpadku
  • Zařizovat odvolání ředitelů/vedení společností z funkcí ve všech případech úpadku společnosti
  • Zabývat se veškerými podvodnými aktivitami při řízení insolventních společností
  • Regulovat profesi insolvenčních správců
  • Vést účetní evidenci insolventní společnosti
  • Formulovat specifickou insolvenční legislativu a politiku pro Severní Irsko

Stránka Online DETI je spravována a podporována ministerstvem podnikání, obchodu a investic.

Je přístup do Online DETI Severního Irska zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Jak vyhledávat v Online DETI Severního Irska?

Insolvenční služby v současnosti vedou aktualizované rejstříky, které uvádějí; Individual Voluntary Arrangements (IVAs) and Fast-track Voluntary Arrangements (FTVAs), Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BROs / BRUs), Debt Relief Orders (DRO's) a Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs).

V rejstřících IVA, DRO a DRRO a DRRU lze jednotlivé osoby vyhledávat online.

Další informace o insolvenčních rejstřících viz zde

Odkazy

Webové stránky ministerstva podnikání, obchodu a investic (online Deti)

Soudní služby Severního Irska

Poslední aktualizace: 14/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.