Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Polsko

Tato část obsahuje stručný úvod do problematiky polského insolvenčního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí polský insolvenční rejstřík?

Internetové stránky polského insolvenčního rejstříku (rejestr podmiotów w upadłości) jsou považovány za součást národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy). Obsahují tentýž druh informací o obchodních společnostech, které jsou běžně uváděny v národním soudním rejstříku, a dále podrobné informace o:

  • obchodních společnostech
  • nadacích
  • sdruženích
  • a jiných subjektech, které vyhlásily úpadek.

V rejstříku jsou rovněž k dispozici informace o datech a zvláštním obsahu vyhlášení úpadku.

Insolvenční rejstřík spravuje a řídí Ministerstvo spravedlnosti Polské republiky, přičemž informace jsou dostupné v polském a částečně i v anglickém jazyce.

Je přístup do polského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v polském insolvenčním rejstříku

Od 1. dubna 2009 polský insolvenční rejstřík obsahuje novou vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávat podle subjektů v úpadku a dalších údajů.

Poslední aktualizace: 10/02/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.