Konkurzní a insolvenční rejstříky

Polsko

Tato část obsahuje stručný úvod do problematiky polského insolvenčního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Polsko

Jaké informace nabízí polský insolvenční rejstřík?

Internetové stránky polského insolvenčního rejstříku (rejestr podmiotów w upadłości) jsou považovány za součást národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy). Obsahují tentýž druh informací o obchodních společnostech, které jsou běžně uváděny v národním soudním rejstříku, a dále podrobné informace o:

  • obchodních společnostech
  • nadacích
  • sdruženích
  • a jiných subjektech, které vyhlásily úpadek.

V rejstříku jsou rovněž k dispozici informace o datech a zvláštním obsahu vyhlášení úpadku.

Insolvenční rejstřík spravuje a řídí Ministerstvo spravedlnosti Polské republiky, přičemž informace jsou dostupné v polském a částečně i v anglickém jazyce.

Je přístup do polského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v polském insolvenčním rejstříku

Od 1. dubna 2009 polský insolvenční rejstřík obsahuje novou vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávat podle subjektů v úpadku a dalších údajů.

Poslední aktualizace: 10/02/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.