Konkurzní a insolvenční rejstříky

Portugalsko

Tato stránka podává stručný přehled o portugalském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Co insolvenční rejstřík obsahuje?

Elektronický insolvenční rejstřík obsahuje tyto informace:

  • číslo jednací insolvenčního řízení
  • označení soudu, u něhož insolvenční řízení je nebo bylo projednáváno
  • totožnost osoby v platební neschopnosti
  • totožnost insolvenčního správce
  • lhůtu pro přihlášení pohledávek
  • datum prohlášení platební neschopnosti

Elektronický rejstřík poskytuje podrobné informace o insolvenčních řízeních (viz níže).

Hradí se za nahlížení do portugalského insolvenčního rejstříku nějaký poplatek?

Nikoli, nahlížení do insolvenčního rejstříku je zdarma.

Právní předpisy o insolvenčním rejstříku

Portugalský insolvenční rejstřík je upraven v článku 38 zákona o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), který byl přijat legislativním nařízením č. 53/2004 ze dne 18. března 2004 v platném znění.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.