V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Skotsko

Tato stránka obsahuje informace o skotském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Skotsko

Jaké informace nabízí skotský insolvenční rejstřík?

Internetové stránky úpadkového účetního (Accountant in Bankruptcy) obsahují radymateriály týkající se úpadku ve Skotsku. Poskytují:

 • Přístup k legislativě
 • Odkaz na insolvenční rejstřík, který obsahuje údaje o:
  • úpadcích
  • omezeních týkajících se úpadku
  • chráněných smlouvách o svěřenské správě
  • likvidacích a konkurzních správách skotských společností (včetně solventních likvidací)
  • moratoriích

Skotský insolvenční rejstřík neobsahuje údaje o nucených správách obchodních společností.

Internetové stránky skotského rejstříku DAS Scotland obsahují rady ohledně peněz a dluhů, materiály pro schválené finanční poradce, informace o programu restrukturalizace dluhů (zákonný program pro splacení dluhů v přiměřené lhůtě při současné ochraně před věřiteli).

Skotský insolvenční rejstřík spravuje a vede úpadkový účetní.

Skotský rejstřík DAS (Debt Arrangement Scheme Register)

Skotský rejstřík DAS obsahuje informace o schválenýchdosud projednávaných programech restrukturalizace dluhů. Rejstřík DAS poskytuje rovněž informace o živých moratoriích. Rejstřík DAS spravuje a vede úpadkový účetní jakožto správce tohoto rejstříku.

Je přístup do skotského insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do skotského insolvenčního rejstříku je zdarma. Je také možné stahovat denní přehled obchodních dat. Pro více informací se obraťte na: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je přístup do skotského rejstříku DAS zdarma?

Přístup do skotského rejstříku DAS je zdarma.

Jak vyhledávat ve skotském insolvenčním rejstříku

Skotský insolvenční rejstřík je k dispozici on-line.

Jak vyhledávat v rejstříku DAS

Rejstřík DAS je k dispozici on-line.

Historie skotského insolvenčního rejstříku

Vyhledáváním v insolvenčním rejstříku lze získat informace o všech probíhajících konkurzních řízeních i o řízeních, která byla ukončena v uplynulých dvou letech. V případě chráněných smluv o svěřenské správě zobrazí rejstřík informace o probíhajících řízeních a o řízeních, která byla ukončena v minulém roce. Stejně tak lze v případě vyhledávání konkurzních správ a likvidací nalézt informace o probíhajících řízeních a o řízeních, která byla ukončena v minulém roce.

Vyhledávání moratorií bude zobrazovat všechna živá moratoria. Moratorium se ruší po šesti týdnech nebo po vyhlášení úpadku, přiznání ochrany smlouvě o svěřenské správě nebo schválení DPP v rámci DAS.

Historie rejstříku DAS

Internetové stránky rejstříku DAS obsahují informace o schválených a dosud projednávaných programech restrukturalizace dluhů. Rejstřík DAS poskytuje rovněž informace o živých moratoriích.

Související odkazy

Úpadkový účetní

Insolvenční rejstřík

Rejstřík DAS

Poslední aktualizace: 15/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.