Konkurzní a insolvenční rejstříky

Švédsko

Tato stránka poskytuje informace o Švédském insolvenčním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Švédsko

Jaké informace nabízí Švédský insolvenční rejstřík?

Švédský úřad pro registraci společností spravuje několik rejstříků, které poskytují informace o zapsaných společnostech. Švédský úřad pro registraci společností nevede jediný, úplný rejstřík fyzických nebo právnických osob, které byly prohlášeny insolventními. Existuje určitý rejstřík fyzických osob a majetku, které byly prohlášeny za insolventní, spravovaný Švédským úřadem pro registraci společností. Údaje o společnostech, jež byly prohlášeny za insolventní, jsou však zaznamenány v různých obchodních rejstřících vedených Švédským úřadem pro registraci společností. Přístup k informacím o fyzických osobách, majetku a společnostech v rejstřících vedených Švédským úřadem pro registraci společností je možný prostřednictvím internetového systému vyhledávání.

Informace o úpadku společností, fyzických osob a o majetku, obsažené v různých rejstřících Švédského úřadu pro registraci společností, budou dále souhrnně označovány jako „Švédský insolvenční rejstřík“ (což zahrnuje jak informace dostupné přes internetový systém vyhledávání, tak přímo od Švédského úřadu pro registraci společností společností).

Rejstřík obsahuje údaje o společnostech, fyzických osobách a majetku v různých stádiích úpadku. Rejstřík obecně obsahuje tyto druhy informací:

  • datum zahájení insolvenčního řízení,
  • název odpovědného soudu,
  • název, adresa a identifikační číslo / osobní kód subjektu,
  • stav insolvenčního řízení,
  • jméno a adresa správce majetku.

Rejstřík je vlastněn a spravován Švédským úřadem pro registraci společností.

Do rejstříku se vkládají pouze údaje poskytnuté soudy. Informace se vkládají v den, kdy je Švédský úřad pro registraci společností obdržel od soudu. Když je fyzická osoba prohlášena za insolventní, informace jsou zaneseny do obchodních rejstříků, ve kterých je daná fyzická osoba zapsána.

Je přístup do Švédského insolvenčního rejstříku zdarma?

Informace obsažené ve Švédském insolvenčním rejstříku jsou dostupné zdarma, pokud telefonicky kontaktujete Švédský úřad pro registraci společností. Za písemné podání informací z rejstříku je ve většině případů účtován poplatek.

Přístup k informacím o situaci společností z hlediska úpadku je prostřednictvím internetového systému vyhledávání zdarma. Další informace jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům, kteří platí poplatky.

Jak vyhledávat ve Švédském insolvenčním rejstříku

Kdokoli si přeje získat informace obsažené v rejstříku, může kontaktovat Švédský úřad pro registraci společností poštou, e-mailem nebo telefonicky. V rejstříku lze vyhledávat prostřednictvím systému vyhledávání podle názvu společnosti, jména osoby, identifikačního čísla nebo osobního kódu.

Historie Švédského insolvenčního rejstříku

Informace obsažené v rejstříku jsou vedeny po dobu pěti let.

Poslední aktualizace: 01/05/2010

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.