Insolvensregistre

Østrig

Denne del af portalen giver en kort introduktion til Østrigs insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvad indeholder det østrigske insolvensregister?

Det østrigske insolvensregister, "Insolvenzdatei", ejes og vedligeholdes af det østrigske forbundsjustitsministerium. Det indeholder oplysninger om indgivelse af konkursbegæringer og om vigtige faser i processen.

Det offentliggøres via websiden for Ediktsdatei (database over retlige bekendtgørelser).

Er der gratis adgang til det østrigske insolvensregister?

Ja.

Søgning i insolvensregistret

Detaljerede oplysninger (kun på tysk) findes på webstedet for det østrigske forbundsjustitsministerium under Ediktsdatei (database over retlige bekendtgørelser).

Det østrigske insolvensregisters historie

Det østrigske insolvensregister har eksisteret siden 1999.

Relevante links

Domstolssystemet — Østrig

Sidste opdatering: 08/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.