Insolvensregistre

Bulgarien

Denne side giver et kort overblik over det bulgarske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvad indeholder det bulgarske insolvensregister?

Det bulgarske insolvensregister består af tre dele:

  1. En liste over kuratorer- der kan tilgås på det bulgarske justitsministeriums hjemmeside
  2. En oversigt over salg og auktioner - der kan tilgås i sin helhed på det bulgarske økonomiministeriums hjemmeside
  3. Et register over insolvenssager - der findes i en central database.

Er der gratis adgang til registret?

Ja, der er gratis adgang til registret.

Hvordan søger man i det bulgarske insolvensregister?

På hjemmesiden kan du finde en kurator ved at søge på navnet.

Hvordan finder man frem til et bestemt salg?

Oversigten over handler findes på økonomiministeriets hjemmeside.

Det bulgarske insolvensregisters historie

Ordningen blev indført i 2009 som en del af projektet: "Aktindsigt i insolvensbehandlinger og dennes effektivitet", underprioritet 1.5: "Et gennemsigtigt og effektivt retssystem" som led i det operationelle program "forvaltningskapacitet" (OPAC), der er gennemført inden for rammerne af tilskudsordningen OPAC nr. K09-15-5-C/9.10.2009. Projektet finansieres af Den Europæiske Socialfond og Republikken Bulgariens budget.

Sidste opdatering: 29/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.