Insolvensregistre

Cypern

Denne side indeholder en kort introduktion til Cyperns insolvens- og likvidationsregister (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Indholdet er leveret af
Cypern

Kontoret for insolvens (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) modtager og administrerer aktiver for insolvente fysiske og juridiske personer og rapporterer til virksomhedsregistrator- og bobestyrerkontoret (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) i ministeriet for handel, industri og turisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Her administreres et register over insolvente fysiske og juridiske personer. Hvis et selskab opløses, registreres dette i virksomhedsregistret. Yderligere oplysninger kan fås hos virksomhedsregistrator- og bobestyrerkontoret.

Hvad indeholder det cypriotiske insolvensregister?

Ikke relevant.

Er der gratis adgang til det cypriotiske insolvensregister?

Ikke relevant.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret?

Ikke relevant.

Insolvensregistrets historie

Insolvensregistret indeholder oplysninger om insolvens fra 1931 og frem.

Relevante links

Virksomhedsregistrator og bobestyrer (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministeriet for handel, industri og turisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.