Insolvensregistre

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Hvad indeholder det franske insolvensregister?

Frankrig har ikke et særligt register for insolvens. Landet har flere registre med afgørelser om skyldneres insolvens. Det drejer sig navnlig om afgørelser om indledning af insolvensbehandling, forlængelse af insolvensbehandlingen, forlængelse af observationsperioden, omdannelse af proceduren, afslutning af proceduren, afbrydelse eller ændring af rekonstruktionsplanen og afslutning af proceduren samt afgørelser om personlig konkurs og forbud mod at lede en virksomhed. Navnene på de beskikkede repræsentanter oplyses også.

Der er tale om følgende registre:

  • erhvervs- og selskabsregistret over erhvervsdrivende, som er fysiske personer, og kommercielle selskaber
  • erhvervsregistret over håndværkere (fysiske eller juridiske personer)
  • registret over håndværksvirksomheder i departementerne Bas-Rhin, Haut-Rhin og Moselle
  • registret over landbrugsvirksomheder.

Nogle af de ovennævnte afgørelser offentliggøres desuden i Frankrigs officielle tidende for civile og erhvervsmæssige bekendtgørelser (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales — Bodacc) og i et register over juridiske bekendtgørelser.

Hvordan søger man i de franske insolvensregistre?

Oplysningerne i registrene over juridiske bekendtgørelser, Bodacc og erhvervs- og selskabsregistret er samlet i portalen «Portail de la Publicité Légale des Entreprises», som er tilgængelig på følgende adresse: https://www.bodacc.fr/

Er der gratis adgang til de franske insolvensregistre?

Oplysningerne er gratis.

Hvilken periode dækker insolvensregistrene i Frankrig?

Portalen giver adgang til juridiske bekendtgørelser offentliggjort siden den 1. januar 2010 og til Bodacc-bekendtgørelser offentliggjort siden den 1. januar 2008.

Erhvervs- og selskabsregistrets websted findes på følgende adresse: https://www.infogreffe.fr/

Der opkræves et gebyr for de fleste af oplysningerne heri.

Sidste opdatering: 30/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.