Insolvensregistre

Grækenland

Grækenland har haft et elektronisk solvensregister siden den 1. juni 2021.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Hvad omfatter det græske insolvensregister?

I henhold til græsk lovgivning findes der følgende insolvensprocedurer, hvor det elektroniske solvensregister anvendes:

  • konkurs (ptóchefsi) (artikel 75-211 i lov nr. 4738/2020 — bog II)
  • mindre konkurs (ptóchefsi mikroú antikeiménou) (artikel 172-188 i lov nr. 4738/2020 — bog II, del VI)
  • afvikling forud for konkurs (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (artikel 31-64 i lov 4738/2020 — bog I, del II, kapitel II).

De lokale domstole i første instans (protodikeía) er ansvarlige for at behandle sager og træffe afgørelse om konkursbegæringer.

De lokale civile domstole (eirinodikeía) er ansvarlige for at erklære konkurs i mindre konkurssager.

De lokale domstole i første instans er ansvarlige for procedurer i forbindelse med afvikling forud for konkurs.

Alle offentliggørelser eller registreringer af insolvensbehandlinger foretages i det elektroniske solvensregister. Hvis dette er tilfældet, indføres der også registreringer i det almindelige handelsregister (Genikó Emporikó Mitróo — GEMI).

Er der gratis adgang til det græske insolvensregister?

Ja, via webstedet:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Hvordan søger jeg i det græske insolvensregister?

Ved at søge på: https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Det græske solvensregisters historie

Alle publikationer fra og med den 1. juni 2021 er offentligt tilgængelige via registret på ovennævnte websted.

Sidste opdatering: 14/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.