Insolvensregistre

Grækenland

Grækenland har ingen elektroniske insolvensregistre. Der arbejdes i øjeblikket med digitaliseringen af databaserne og deres elektroniske grænseflader.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Hvad indeholder det græske insolvensregister?

I henhold til græsk ret er der følgende former for insolvensbehandling:

  • konkurs (artikel 1-61 i lov nr. 3588/2007, artikel 13, stk. 1-4, i lov nr. 4013/2011, artikel 22, stk. 1, i lov nr. 4055/2012, artikel 1-3 i lov nr. 4446/2016 og artikel 14 i lov nr. 4491/2017)
  • særlig likvidation med fortsat erhvervsmæssig virksomhed (artikel 12 i lov nr. 4013/2011 og artikel 6 i lov nr. 4446/2016)
  • forudgående gældssanering (artikel 70-101 i lov nr. 3588/2007, artikel 22, stk. 2, i lov nr. 4055/2012, artikel 116, stk. 3, og artikel 234, stk. 1-3, i lov nr. 4072/2012 og artikel 3 ff. i lov nr. 4446/2016)
  • rekonstruktionsplan (artikel 109-123 i lov nr. 3588/2007 og artikel 7 ff. i lov nr. 4446/2016)
  • forenklet procedure for mindre konkurser (artikel 9 i lov nr. 4446/2016 og artikel 62 i lov nr. 4472/2017).

De lokale fredsdommere har kompetence til at behandle og træffe afgørelse i sager vedrørende fysiske personers konkurs.

De lokale domstole i første instans har kompetence til at behandle og træffe afgørelse i sager vedrørende enkeltmandsselskabers, interessentskabers eller kommanditselskabers, aktieselskabers, anpartsselskabers, europæiske selskabers og europæiske andelsselskabers konkurs.

Det almindelige handelsregister (GEMI) i de lokale handelskamre har kompetence til at udstede de nødvendige attester i konkurssager.

Er der gratis adgang til det græske insolvensregister?

Denne mulighed eksisterer ikke.

Hvordan søger jeg i det græske insolvensregister?

Ikke relevant

Det græske insolvensregisters historie

Ikke relevant

Sidste opdatering: 17/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.