Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Insolvensregistre

Grækenland

Grækenland har ikke noget websted for konkursregistre. Vi er i gang med at digitalisere databaserne og deres elektroniske grænseflade.

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det græske insolvensregister?

Ifølge græsk lovgivning findes der følgende procedurer for insolvensbehandling:

  • konkurs (artikel 1-61 i lov nr. 3588/2007, artikel 13, stk. 1-4, i lov nr. 4013/2011, artikel 22, stk. 1, i lov nr. 4055/2012)
  • særlig likvidation med fortsat drift (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (artikel 106k i lov nr. 3588/2007, artikel 12 i lov nr. 4013/2011)
  • afvikling inden konkurs (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (artikel 70-101 i lov nr. 3588/2007, artikel 22, stk. 2, i lov nr. 4055/2012, artikel 116, stk. 3, og artikel 234, stk. 1-3, i lov nr. 4072/1012)
  • omstruktureringsplaner (artikel 109-123 i lov nr. 3588/2007, artikel 34, stk. 1, i lov nr. 3858/2010)
  • den forenklede procedure for mindre konkurser (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (artikel 162-163 i lov nr. 3588/2007)

De lokale civile distriktsdomstole (ειρηνοδικεία) er ansvarlige for at behandle sager og træffe afgørelser vedrørende begæringer om fysiske personers konkurs.

De lokale domstole i første instans (πρωτοδικεία) er ansvarlige for at behandle sager og træffe afgørelser vedrørende begæringer om foreningers (προσωπικές εταιρίες), kommanditselskabers (ετερόρρυθμες εταιρίες), interessentskabers (ομόρρυθμες εταιρίες), private kapitalselskabers (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), anpartsselskabers (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), aktieselskabers (ανώνυμες εταιρίες), europæiske virksomheders og europæiske andelsselskabers konkurs.

Det almindelige virksomhedsregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) hos de lokale handelskamre er ansvarligt for at udstede de nødvendige certifikater i forbindelse med konkursprocedurer.

Er der gratis adgang til det græske insolvensregister?

Denne mulighed findes ikke.

Hvordan søger jeg i det græske insolvensregister?

Det græske insolvensregisters historie

Sidste opdatering: 03/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.