Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Grækenland

Grækenland har ingen elektroniske insolvensregistre. Der arbejdes i øjeblikket med digitaliseringen af databaserne og deres elektroniske grænseflader.

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det græske insolvensregister?

I henhold til græsk ret er der følgende former for insolvensbehandling:

  • konkurs (artikel 1-61 i lov nr. 3588/2007, artikel 13, stk. 1-4, i lov nr. 4013/2011, artikel 22, stk. 1, i lov nr. 4055/2012, artikel 1-3 i lov nr. 4446/2016 og artikel 14 i lov nr. 4491/2017)
  • særlig likvidation med fortsat erhvervsmæssig virksomhed (artikel 12 i lov nr. 4013/2011 og artikel 6 i lov nr. 4446/2016)
  • forudgående gældssanering (artikel 70-101 i lov nr. 3588/2007, artikel 22, stk. 2, i lov nr. 4055/2012, artikel 116, stk. 3, og artikel 234, stk. 1-3, i lov nr. 4072/2012 og artikel 3 ff. i lov nr. 4446/2016)
  • rekonstruktionsplan (artikel 109-123 i lov nr. 3588/2007 og artikel 7 ff. i lov nr. 4446/2016)
  • forenklet procedure for mindre konkurser (artikel 9 i lov nr. 4446/2016 og artikel 62 i lov nr. 4472/2017).

De lokale fredsdommere har kompetence til at behandle og træffe afgørelse i sager vedrørende fysiske personers konkurs.

De lokale domstole i første instans har kompetence til at behandle og træffe afgørelse i sager vedrørende enkeltmandsselskabers, interessentskabers eller kommanditselskabers, aktieselskabers, anpartsselskabers, europæiske selskabers og europæiske andelsselskabers konkurs.

Det almindelige handelsregister (GEMI) i de lokale handelskamre har kompetence til at udstede de nødvendige attester i konkurssager.

Er der gratis adgang til det græske insolvensregister?

Denne mulighed eksisterer ikke.

Hvordan søger jeg i det græske insolvensregister?

Ikke relevant

Det græske insolvensregisters historie

Ikke relevant

Sidste opdatering: 17/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.