Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Irland

Denne side indeholder oplysninger om Irlands insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Irland

Hvad indeholder det irske insolvensregister?

Irland har ikke et særskilt virksomhedsinsolvensregister. Oplysninger om virksomhedsinsolvens findes i det centrale virksomhedsregister.

Registret over personlig konkurs er et manuelt register, der føres i Examiner's Office under High Court (landsretten). Det indeholder oplysninger om konkurser erklæret af High Court of Ireland.

Registret over personlig insolvens er også et manuelt register. Det er omfattet af S.I. nr. 334 af 2002 – De Europæiske Fællesskabers regler fra 2002 (personlig insolvens) 2002 og indeholder nærmere oplysninger om personlig insolvens erklæret af domstolene i andre EU-medlemsstater (som meddelt til den officielle kurator).

Er der gratis adgang til det irske insolvensregister?

Nej. Der skal betales et gebyr pr. søgning. Nærmere oplysninger om gebyret findes i afsnittet om regler og gebyrerCourts Service' websted. Gebyret skal betales, selv om søgningen giver et negativt resultat, dvs. når indtastningen ikke matcher søgekriterierne i registrene.

Hvordan søger jeg i det irske insolvensregister?

Søgninger i registret over personlig konkurs kan kun foretages ved personligt fremmøde i Examiner's Office, 2. etage, Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Det irske insolvensregisters historie

Registret over personlig konkurs indeholder oplysninger fra 1922 og frem.

Sidste opdatering: 13/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.