Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktjekkiskgræskengelskfranskpolskslovakisk er allerede oversat.
Swipe to change

Insolvensregistre

Letland

Dette afsnit giver en kort oversigt over det lettiske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Letland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det lettiske insolvensregister?

Det lettiske insolvensregister indeholder oplysninger om:

 • kuratorer
 • insolvenssager vedrørende fysiske og juridiske personer
 • indenretlige rekonstruktionssager
 • udenretlige rekonstruktionssager

Insolvensregistret er tilgængeligt for alle, og oplysningerne heri er pålidelige. Det er Letlands erhvervsregister, der er ansvarligt for registret.

Er der gratis adgang til det lettiske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang til oplysningerne i det lettiske insolvensregister, men der skal betales et gebyr, hvis man ønsker at få en udskrift fra registret.

Ønsker man en udskrift fra erhvervsregistret eller ethvert andet dokument, der indeholder en kurators eller en debitors personnummer (fysisk person), kan man rette henvendelse til erhvervsregistret eller indgive anmodningen elektronisk via portalen Latvija.lv.

Hvordan får man oplysninger fra det lettiske insolvensregister?

Kuratorer

Dette afsnit indeholder oplysninger om kuratorer, herunder:

 • fornavn
 • efternavn
 • kontoradresse og kontaktoplysninger
 • autorisationens nummer
 • autorisationens udløbsdato

Oplysninger om kuratorer, hvis autorisation er udløbet, kan findes på denne hjemmeside Vēsturiskie dati (historik). Linket Izziņa (udskrift) giver adgang til alle de oplysninger, der er registreret i det lettiske insolvensregister for hver enkelt kurator.

Søgning

Søg i afsnittet Meklēt efter oplysninger om en bestemt (fysisk eller juridisk) person. Oplysningerne kan filtreres efter følgende kriterier:

 • debitors registreringsnummer (juridiske personer) eller personnummer (fysiske personer)
 • debitors navn eller titel
 • datoen for sagens indledning
 • sagstype (insolvensbehandling, indenretslig rekonstruktionsbehandling, udenretslig rekonstruktionsbehandling)
 • sagens karakter (lokal, tværnational, international).
 • status quo for sagen (igangværende sager, afsluttede sager, alle sager).

Resultaterne af søgningen vises med et link til erhvervsregistret (Uzņēmumu reģistra izziņa), hvor alle oplysninger fra insolvensregistret om en bestemt person er tilgængelige, navnlig indscannede dokumenter, der indeholder kuratorernes bemærkninger fra kreditormøderne, deres dagsordener eller meddelelser til kreditorerne.

Tidende

Fanebladet Žurnāls kan bruges til at få vist de dokumenter, der er optaget i insolvensregistret på en bestemt dato. De pr. dags dato registrerede dokumenter vises som standard. Man kan bruge kalenderen til at få vist dokumenter, der er registreret på andre datoer, eller man kan via afsnittet Mēneša žurnāls søge efter dokumenter, der er registreret en bestemt måned. Hvert dokument indeholder et link til erhvervsregistret, hvor man kan få nærmere oplysninger om bestemte insolvenssager.

Statistik

Dette afsnit indeholder forskellige statistiske oplysninger om insolvenssager og rekonstruktionssager, og der linkes til erhvervsregistret, hvor der er adgang til alle oplysninger fra insolvensregistret om en bestemt person.

Det lettiske insolvensregisters historie

Oplysningerne i insolvensregistret går tilbage til den 1. januar 2008.

Links

Yderligere oplysninger om Letlands insolvensregister

Den nationale insolvensstyrelse (Maksātnespējas administrācija)

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.