Insolvensregistre

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

Litauen har ikke et særskilt insolvensregister. Man kan tjekke en virksomheds insolvensstatus på webstedet for registret over juridiske enheder (Juridinių asmenų registras). Der er gratis adgang til at se en virksomheds status i registret over juridiske enheder.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.