Insolvensregistre

Luxembourg

Luxembourg har ingen registre vedrørende insolvens.

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Findes der insolvensregistre i Luxembourg?

Luxembourg har ingen registre vedrørende insolvens. Konkurser anmeldes af de domstole, der har truffet afgørelse herom, til afgørelse herom, til handels- og selskabsregistret (RCS), som indlægger oplysningerne i sin database.

Skal man betale for at se konkurslisten i Luxembourg?

Konkurslisten offentliggøres månedligt i forvaltningsdelen af Luxembourgs officielle tidende, Mémorial B, og kan ses gratis på Legilux, Luxembourgs retsportal.

Desuden stiller RCS et statistikmodul gratis til rådighed på sit websted under overskriften "Consultation – statistiques de dépôt", hvor man kan få oplysning om de konkursdekreter, der er indgivet til RCS i løbet af en bestemt månedlig periode. Disse oplysninger foreligger som lister over anmeldte konkurser. Man kan også få eksporteret disse oplysninger som en flad fil.

Hvordan søger jeg oplysninger om konkurser i Luxembourg?

Første metode: Det er muligt at søge via webstedet for handels- og selskabsregistret(RCS) på grundlag navnet (eller en del af navnet) eller personens registreringsnummer.

Stedets søgemaskine viser listen over navne, der svarer til søgningen.

Hvis man klikker på navnet på en af de viste personer, vises følgende basisoplysninger gratis:

  • IMO-nummer
  • registreringsdato
  • betegnelse
  • juridisk form
  • hovedsædets adresse
  • liste over indleverede dokumenter siden 2003
  • samt oplysning om, hvorvidt personen er under konkursbehandling.

Anden metode: Det er muligt at søge via webstedet for handels- og selskabsregistret (RCS) under overskriften "Consultations - statistiques de dépôt" gennem et statistikmodul, hvor man kan få oplysning om konkursdekreter, der er indgivet til RCS i løbet af en bestemt månedlig periode.

Tredje metode: Det er muligt at søge via webstedet for advokatsamfundet i Luxembourg under overskriften "Faillites" på grundlag af selskabets navn, dato for konkursdekretet samt kurators navn.

Relevante links

Handels- og selskabsregistret

Advokatsamfundet i Luxembourg

Sidste opdatering: 10/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.