Insolvensregistre

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Hvilke tjenester udbydes af det maltesiske insolvensregister?

Det maltesiske insolvensregister indeholder udførlige oplysninger om sager, der indbringes for de maltesiske domstole vedrørende virksomheders eller personers insolvens, og en udvidet udgave af de oplysninger, der modtages af erhvervs- og selskabsregistret fra kuratorerne i konkursboer.

Er der gratis adgang til registret?

Ja, og det kan tilgås via følgende link:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Hvordan søger jeg i insolvensregistret?

Du kan søge enten på debitors navn, på vedkommendes cpr-nummer eller på virksomhedens registreringsnummer.

Maltas insolvensregisters historie

Før insolvensregistrets oprettelse fandtes oplysningerne om insolvente virksomheder i erhvervs- og selskabsregistret, mens domstolene lå inde med oplysningerne om insolvens- og konkurssager. Domstolenes oplysninger herom blev offentliggjort på det websted, hvor der generelt kan søges efter retssager. Borgerne fik adgang til insolvensregistret i januar 2018, og det indeholder udførlige oplysninger om tilfælde af insolvens og konkurs fra den 1. januar 2014.

Relevante links

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.