Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Insolvensregistre

Nederlandene

Dette afsnit giver en kort introduktion til det nederlandske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det nederlandske insolvensregister?

I Nederlandene findes der tre slags insolvens:

 • konkurs
 • moratorium
 • gældssanering

Distriktsdomstolene er ansvarlige for at træffe beslutninger om alle disse former for insolvens og for at vedligeholde de relevante data i deres egne registre. De er ligeledes ansvarlige for (den automatiske) overførsel af insolvensmeddelelser til retsrådet, der anvender disse meddelelser i det centrale insolvensregister (CIR) for konkurser og moratorier.

CIR indeholder alle oplysninger fra offentliggjorte insolvensmeddelelser, inklusive:

 • personlige oplysninger
 • virksomhedsnavne
 • virksomhedens CVR-nummer
 • oplysninger om kurator og administrator
 • alle tidligere meddelelser.

CIR blev etableret ved lov, således at oplysningerne i det må antages at være juridisk bindende.

Ud over CIR findes der også et nationalt register for gældssanering (Landelijk Register Schuldsaneringen – LRS), som administreres af et af retshjælpsrådene (Raden voor rechtsbijstand). Som en ekstra (men ikke lovbestemt) service indeholder CIR også data fra LRS. Der er onlineadgang til både CIR og LRS.

Ansvarsfraskrivelse fra det nederlandske insolvensregister

Det centrale insolvensregister indeholder data om konkurs, betalingsstandsninger og gældssaneringer for fysiske personer (enkeltpersoner), der administreres i det lokale register ved forskellige domstole.

Er der gratis adgang til det nederlandske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang.

Der er ingen restriktioner på adgang til CIR online.

For fagfolk findes der en webbaseret service, der gør det muligt at genanvende data.

Hvordan søger jeg i det nederlandske insolvensregister?

Søgninger efter fysiske personer kan kun foretages ved hjælp af:

 • navn og fødselsdato
 • navn, postnummer og husnummer
 • fødselsdato, postnummer og husnummer.

Meddelelser om insolvens kan ikke findes ved at søge på dato, når der er gået et år efter datoen for deres offentliggørelse. Der kan foretages søgninger efter virksomheder og juridiske personer ved hjælp af:

 • virksomhedens navn
 • virksomhedens CVR-nummer
 • adresse.

Det nederlandske insolvensregisters historie

CIR blev etableret den 1. januar 2005. Derfor kan alle sager, der er blevet indledt eller meddelt efter denne dato, findes i CIR.

Relevante links

Centralt insolvensregister i Nederlandene

Sidste opdatering: 06/02/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.