På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvensregistre

Nordirland

Denne side indeholder oplysninger om insolvensregistret i Nordirland.

Indholdet er leveret af
Nordirland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder insolvensregistret for Nordirland?

I Nordirland findes der ikke et separat insolvensregister. Northern Ireland Court and Tribunals Service registrerer oplysninger om personer, der er blevet erklæret konkurs inden for de sidste 10 år. Disse oplysninger gemmes i en onlinedatabase, som offentligheden kan søge i mod betaling af et gebyr. Yderligere oplysninger om denne onlinesøgefacilitet findes på webstedet for Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Department of Enterprise, Trade and Investment (Online DETI) har en insolvenstjeneste, som tager sig af anliggender vedrørende insolvens.

Insolvenstjenestens formål og rolle er at:

  • administrere og undersøge sager om konkurser og tvangslikvidationer
  • fastslå årsagerne til insolvensen
  • behandle bestyrelsesmedlemmers inhabilitet i insolvente selskaber
  • behandle enhver svigagtig handling i forbindelse med forvaltningen af insolvente virksomheder
  • regulere kuratorerhvervet
  • forvalte regnskabet for det insolvente selskab
  • affatte specifik nordirsk lovgivning om insolvens og udarbejde politikken på området.

Online DETI ejes og vedligeholdes af Department of Enterprise, Trade and Investment (erhvervsministeriet).

Er der gratis adgang til insolvensregistret for Nordirland?

Ja, der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg i Online DETI for Nordirland?

Insolvenstjenesten fører for nærværende opdaterede registre over individuelle frivillige akkorder (IVA), hurtige frivillige akkorder (FTVA), afgørelser eller tilsagn vedrørende konkursbegrænsninger (BRO/BRU), gældssaneringer (DRO) og afgørelser eller tilsagn vedrørende gældssaneringsbegrænsninger (DRRO/DRRU).

Du kan søge efter enkeltpersoner i IVA-, DRO-, DRRO- og DRRU-registret online.

Yderligere oplysninger om insolvensregistrene findes her.

Relaterede links

Online DETI

Northern Ireland Court and Tribunals Service

Sidste opdatering: 14/08/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.