Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Insolvensregistre

Polen

Dette afsnit giver en kort introduktion til det polske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Polen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det polske insolvensregister?

Webstedet for det polske insolvensregister [rejestr podmiotów w upadłości] betragtes som en del af det nationale retsregister [Krajowy Rejestr Sądowy]. Det indeholder den samme type virksomhedsoplysninger, som normalt er inkluderet i det nationale retsregister, samt oplysninger om:

  • virksomheder
  • fonde
  • foreninger
  • andre juridiske personer, der er erklæret insolvente.

Registret indeholder også oplysninger om datoer og det specifikke indhold i insolvenserklæringerne.

Insolvensregistret ejes og vedligeholdes af det polske justitsministerium, og oplysningerne er tilgængelige på polsk og delvis på engelsk.

Er der gratis adgang til det polske insolvensregister?

Ja, det er gratis at benytte registret.

Hvordan søger jeg i det polske insolvensregister?

Den 1. april 2009 blev der inkorporeret et nyt søgeværktøj i det polske insolvensregister, som gør det muligt at søge efter insolvente juridiske personer mv.

Sidste opdatering: 10/02/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.