På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Insolvensregistre

Skotland

Denne side indeholder oplysninger om det skotske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Skotland

Hvad indeholder det skotske insolvensregister?

Webstedet om den skotske konkursmyndighed (Accountant in Bankruptcy) indeholder vejledning og materiale om insolvens i Skotland. Det indeholder:

 • oplysninger om lovgivning
 • et link til insolvensregistret (Register of Insolvencies), der indeholder oplysninger om:
  • konkurser
  • konkursrestriktioner
  • beskyttede båndlæggelsesdokumenter
  • likvidationer og bobehandling vedrørende virksomheder i Skotland (herunder solvente likvidationer)
  • moratorier.

Det skotske insolvensregister indeholder ikke oplysninger om virksomhedsledelser.

På webstedet for DAS Scotland kan man få rådgivning om økonomi og gæld, materiale om godkendte økonomiske rådgivere og oplysninger om gældsafdragsordningen (en lovbestemt ordning om forvaltning af tilbagebetaling over en rimelig periode med beskyttelse mod kreditorindgreb).

Skotlands insolvensregister ejes og ajourføres af konkursmyndigheden.

DAS Register (Debt Arrangement Scheme Register) of Scotland (det skotske register for gældsafdragsordningen)

DAS Register of Scotland indeholder oplysninger om gældsafviklingsplaner, der er godkendt eller under behandling. Det indeholder også oplysninger om igangværende moratorier. DAS Register ejes og vedligeholdes af konkursmyndigheden som en del af dennes rolle som DAS-administrator.

Er der gratis adgang til det skotske insolvensregister?

Der er gratis adgang til det skotske insolvensregister. Der er også mulighed for, at kommercielle organisationer dagligt kan hente oplysninger. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Er der gratis adgang til det skotske DAS Register?

Ja, adgang til DAS Register er gratis.

Hvordan søger man i Skotlands insolvensregister?

Det skotske insolvensregister er tilgængeligt online.

Hvordan søger man i DAS Register?

Der er onlineadgang til DAS Register.

Det skotske insolvensregisters historik

Søgeresultaterne i insolvensregistret omfatter oplysninger om alle igangværende konkurssager samt konkurssager, der er afsluttet inden for de seneste to år. Med hensyn til beskyttede båndlæggelsesdokumenter omfatter søgeresultaterne fra registret oplysninger om "igangværende" sager og om sager, der er afsluttet inden for det seneste år. På samme måde vil søgeresultater vedrørende bobehandlinger eller likvidationer omfatte oplysninger om "igangværende" sager og sager, der er afsluttet inden for det seneste år.

Søgninger på moratorier viser alle igangværende moratorier. Et moratorium ophæves efter seks uger eller efter afsigelsen af konkursdekretet, beskyttelse af et båndlæggelsesdokument eller godkendelse af en gældsafviklingsplan under DAS.

DAS Registers historik

Webstedet for DAS Register indeholder oplysninger om godkendte og igangværende gældsafviklingsplaner. Det indeholder også oplysninger om igangværende moratorier.

Relevante links

Accountant in Bankruptcy

Register of Insolvencies

DAS Register

Sidste opdatering: 14/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.