Insolvensregistre

Slovenien

Dette afsnit giver en introduktion til det slovenske insolvensregister. Oplysninger om prøvelse og offentliggørelse af slovenske insolvenssager er tilgængelige på internettet.

Indholdet er leveret af
Slovenien

Hvad indeholder det slovenske insolvensregister?

Databasen e-INSOLV indeholder oplysninger om behandling af insolvenssager. Den indeholder ligeledes følgende oplysninger om insolvenssager:

 • udvalgte identifikationsoplysninger om den insolvente debitor
 • den domstol, der behandler sagen, og sagens serienummer
 • udvalgte identifikationsoplysninger om det beskikkede tilsyn eller kurator i insolvenssagen
 • sagens begyndelse, frist for anmeldelse af en fordring og oplysninger om øvrige processkrifter i sagen
 • i konkurssager tillige oplysninger om konkursboets værdi og om den forholdsmæssige betaling af kreditorerne.

Databasen e-Publications giver adgang til:

 • alle domstolsafgørelser (ental: sklep; flertal: sklepi) der træffes i insolvenssager, undtagen afgørelser om inkasso vedrørende lønkrav, afgørelser om beslaglæggelse af finansielle aktiver, afgørelser om ophør af inkasso vedrørende lønkrav eller beslaglæggelse af finansielle aktiver
 • meddelelser om anlæggelse af sager, meddelelser om berammelse af retsmøder og andre meddelelser eller indkaldelser til afstemninger, som domstolen udsteder i henhold til loven
 • alle protokoller fra retsmøder og møder i kreditorudvalg
 • det beskikkede tilsyns rapporter og tilhørende dokumenter
 • i sager om tvangsakkord, tillige den insolvente debitors rapporter og tilhørende dokumenter
 • fortegnelser over prøvede fordringer
 • anbringender indgivet af sagens parter og andre retsoptegnelser, der skal offentliggøres
 • i konkurssager, tillige alle indkaldelser til offentlige auktioner og opfordringer til at gøre tilbud i forbindelse med realiseringen af konkursboets aktiver.

Desuden kan der via e-Publications-databasen fås en fortegnelse over alle beskikkede tilsyn (seznam vseh upraviteljev) og over de insolvenssager, som disse behandler. Disse fortegnelser ajourføres dagligt.

Begge databaser ejes og forvaltes af AJPES, Republikken Sloveniens agentur for offentlige juridiske registre og tilhørende tjenester (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Er der gratis adgang til det slovenske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang. For at få adgang til registret skal man dog registrere sig som bruger på AJPES' websted for at få brugernavn og adgangskode.

Hvordan søger jeg i det slovenske insolvensregister?

Begge databaser, inklusive søgemaskinerne, findes kun på slovensk. Der kan søges efter data og dokumenter vedrørende insolvenssager indledt mod juridiske personer og eneforhandlere ved hjælp af alle tilgængelige søgekriterier, hvorimod der ved søgning efter data og dokumenter vedrørende forbrugere (fysiske personer, som ikke er eneforhandlere) kun kan anvendes visse kombinationer af data med henblik på beskyttelse af personoplysninger.

I databasene-Publications kan man søge efter dokumenter, der er offentliggjort i forbindelse med insolvenssager. Man kan søge efter offentliggjorte dokumenter ud fra følgende søgekriterier:

 • debitortype (juridisk person, fysisk person osv.)
 • procedure (konkurs, tvangsakkord osv.)
 • dokumenttype
 • debitor (søgning på virksomhedsnavn, skatteregistreringsnummer eller identifikationsnummer)
 • juridisk form (aktieselskab, anpartsselskab osv.)
 • serienummer
 • domstol
 • aktens dato eller datoen for offentliggørelsen af dokumentet.

  Søgeresultaterne sorteres efter offentliggørelsesdato.

I e-INSOLV kan man søge efter data vedrørende insolvenssager ud fra følgende søgekriterier:

 • serienummer
 • debitor (fornavn og efternavn eller virksomhedsnavn, identifikationsnummer, adresse, fødselsdato).

Det slovenske insolvensregisters historie

Registrets oplysninger har været tilgængelige siden den 1. oktober 2008. Inden denne dato blev visse oplysninger, såsom offentlige bekendtgørelser om indledning af insolvenssager, offentliggjort i Republikken Sloveniens lovtidende (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Relevante links

Insolvensregister

Sidste opdatering: 23/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.