Insolvensregistre

Sverige

Denne side indeholder oplysninger om det svenske insolvensregister.

Indholdet er leveret af
Sverige

Hvilke oplysninger indeholder det svenske insolvensregister?

Det svenske selskabsregister (Bolagsverket) fører flere registre med oplysninger om registrerede selskaber. Bolagsverket fører ikke et enkelt, sammenhængende register over fysiske eller juridiske personer, som er erklæret konkurs. Der findes et register, som føres af Bolagsverket, over fysiske personer og ejendomme, som er erklæret konkurs. Oplysninger om virksomheder, der er erklæret konkurs, er imidlertid registreret i flere forskellige virksomhedsregistre, som forvaltes af Bolagsverket. Adgang til oplysninger om fysiske personer, ejendomme og virksomheder fra de registre, som føres af Bolagsverket, fås via en internetsøgemaskine.

I det følgende benævnes oplysninger om virksomheders, fysiske personers og ejendommes konkurs i Bolagsverkets forskellige registre "det svenske insolvensregister" (herunder både oplysninger, som er tilgængelige via internet søgemaskinen og gennem direkte kontakt til Bolagsverket).

Registret indeholder oplysninger om virksomheder, fysiske personer og ejendomme på forskellige konkursstadier. Registret indeholder generelt følgende type oplysninger:

  • Dato for indledning af konkursbehandlingen
  • Navn på den ansvarlige domstol
  • Navn, adresse og registreringsnummer/personnummer på den relevante skyldner
  • Status for behandlingen
  • Navn og adresse på kurator

Registret ejes og forvaltes af Bolagsverket.

Det er kun oplysninger fra domstolene, som indføres i registret. Oplysningerne indføres samme dag, som Bolagsverket modtager dem fra domstolen. Når en fysisk person erklæres konkurs, indføres oplysningerne i de virksomhedsregistre, som den fysiske person kan være registreret i.

Er adgang til det svenske insolvensregister gratis?

Oplysningerne i det svenske konkursregister udleveres gratis ved telefonisk henvendelse til Bolagsverket. Anmodninger om skriftlige oplysninger fra registret pålægges i de fleste tilfælde et gebyr.

Adgang til oplysninger om virksomheders konkursstatus via internetsøgemaskinen er gratis. Yderligere oplysninger er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere.

Hvordan søger man i det svenske insolvensregister?

Enhver kan kontakte Bolagsverket pr. brev, e-mail eller telefon og anmode om oplysninger i registret. Med internetsøgemaskinen kan der søges i registret på virksomhedsnavn, personnavn, registreringsnummer eller personnummer. 

Det svenske insolvensregisters historie

Oplysningerne i registret opbevares i en periode på fem år.

Sidste opdatering: 01/05/2010

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.