Insolvensregistre

Alle EU-lande har insolvens- og konkursregistre, hvor du kan finde relevante oplysninger. Disse registre er ved at blive sammenkoblet, og der vil kunne søges i dem fra et centralt punkt.

Heri registreres, analysers og lagres insolvensoplysninger, som gøres tilgængelige for offentligheden på forskellig vis afhængig af det enkelte land:

  • lande med særlige registre – offentliggør oplysninger om alle stadier af insolvenssagen og sagens parter.
  • lande med andre registre – her er situationen mere diffus. Nogle lande offentliggør kun virksomhedens navn og selskabsform, andre medtager oplysninger om alle stadier af insolvenssagen.
Oplysninger om nationale registre

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Engangssøgning

Benyt nedenstående link til at søge på et hvilket som helst officielt EU-sprog – nationale insolvensregistre til brug for:

  • oplysninger og dokumenter om insolvenssager
  • dokumenter vedrørende debitorer

Søg i de nationale registre

De oplysninger og dokumenter, som du kan finde i disse registre, er som udgangspunkt gratis.

For tiden er der ikke adgang til alle EU-landene via denne tjeneste. Dette problem vil blive løst i det første halvår af 2019, der er den frist, der er fastsat i den reviderede insolvensforordning for at sammenkoble virksomhedsregistrene i hele EU ved hjælp af den Europæiske e-justice- portal. Dette fremtidige system af sammenkoblede registre vil indeholde et foruddefineret sæt af oplysninger ("obligatoriske oplysninger") om insolvenssager, så snart de indledes i EU.

Relevante links

Insolvens og konkursbehandling

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.