Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Αυστρία

Στην παρούσα ενότητα της πύλης παρέχεται σύντομη εισαγωγή στο μητρώο αφερεγγυότητας της Αυστρίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας;

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Αυστρίας ανήκει και τηρείται από το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση διαδικασιών αφερεγγυότητας και τις σημαντικές διαδικαστικές πράξεις στο πλαίσιο τέτοιων διαδικασιών.

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Αυστρίας δημοσιεύεται υπό την επικεφαλίδα Ediktsdatei (βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις νομικές ανακοινώσεις).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας;

Ναι.

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνον στα γερμανικά στον δικτυακό τόπο του ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης της Αυστρίας υπό την επικεφαλίδα Ediktsdatei (βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις νομικές ανακοινώσεις).

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Αυστρίας λειτουργεί από το 1999.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οργάνωση της Δικαιοσύνης - Αυστρία

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.