Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης παρέχει συνοπτικές εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας στην Αυστρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο αφερεγγυότητας;

Το αυστριακό μητρώο αφερεγγυότητας, γνωστό ως «Insolvenzdatei», υπάγεται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο και το διαχειρίζεται. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας και τα βασικά στάδια της διαδικασίας.

Δημοσιεύεται στην ενότητα Edikts File (βάση δεδομένων με νομικές πληροφορίες).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας;

Ναι.

Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας

Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν μόνο στα γερμανικά στη δικτυακή πύλη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην ενότητα Ediktsdatei.

Ιστορικό

Το αυστριακό μητρώο αφερεγγυότητας λειτουργεί από το 1999.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οργάνωση της δικαιοσύνης — Αυστρία

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.