Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικάολλανδικά
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Βέλγιο

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες για τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Τι ισχύει όσον αφορά τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο;

Στο Βέλγιο δεν υπάρχει εθνικό κεντρικό μητρώο των επιμέρους μητρώων αφερεγγυότητας. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι φορείς που τηρούν πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις και ιδιώτες.

  • Όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα-εμπόρους, η Τράπεζα Δεδομένων Επιχειρήσεων (Banque-Carrefour des Entreprises — BCE) αποτελεί μητρώο το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων-εμπόρων, καθώς και στοιχεία για τη νομική τους κατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της τυχόν πτώχευσής τους). Οι πληροφορίες σχετικά με τη νομική κατάσταση των επιχειρήσεων δεν είναι επί του παρόντος δημοσίως διαθέσιμες. Ωστόσο, οι αποφάσεις περί πτώχευσης και οι αποφάσεις περί δικαστικής αναδιάρθρωσης δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου.
  • Όσον αφορά τους ιδιώτες, στο Βέλγιο υπάρχει βάση δεδομένων στην οποία τηρούνται συγκεντρωτικά ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τα υπερχρεωμένα πρόσωπα που επέλεξαν να κινήσουν διαδικασία συλλογικής ρύθμισης χρεών. Η εν λόγω τράπεζα δεδομένων έχει δημιουργηθεί από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, αλλά δεν είναι δημόσια.

Η πρόσβαση στα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας είναι επί πληρωμή;

Όχι, δεν επιβάλλεται χρέωση για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Moniteur belge.

Μέθοδος αναζήτησης σε βελγικό μητρώο αφερεγγυότητας

Μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση των αποφάσεων περί πτώχευσης και των αποφάσεων περί δικαστικής αναδιάρθρωσης στη Moniteur belge.

Περίοδος την οποία καλύπτουν τα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας

Στη Moniteur belge διατίθενται στοιχεία για τις επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 1983, με σύνδεσμο προς τις δημοσιεύσεις που έγιναν μετά την 1η Ιουνίου 1997.

Στη Moniteur belge διατίθενται επίσης οι δημοσιεύσεις σχετικά με σωματεία που είναι μεταγενέστερες της 1ης Ιουλίου 2003.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.