Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Βουλγαρία

Η παρούσα σελίδα παρέχει σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας;

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας αποτελείται από τρία μέρη:

  1. τον κατάλογο συνδίκων — που είναι προσβάσιμος μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας·
  2. το δελτίο πωλήσεων και πλειστηριασμών — που είναι πλήρως προσβάσιμο μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Οικονομίας της Βουλγαρίας·
  3. το μητρώο διαδικασιών αφερεγγυότητας — που τηρείται σε κεντρική βάση δεδομένων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας παρέχεται δωρεάν.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας;

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν σύνδικο ονομαστικά στον ιστότοπο.

Τρόπος αναζήτησης με βάση την πώληση

Το δελτίο πωλήσεων διατίθεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Βουλγαρίας

Το σύστημα δημιουργήθηκε το 2009 στο πλαίσιο του σχεδίου με τίτλο «Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας», επιμέρους προτεραιότητα 1.5 «Διαφανές και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα» του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική ικανότητα» (OPAC), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή με τη συμφωνία επιχορήγησης αριθ. K09-15-5-C/9.10.2009. Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον κρατικό προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.