Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Λεττονία

Το παρόν τμήμα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Λετονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας;

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • τους διαχειριστές
 • τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • τις διαδικασίες νομικής προστασίας
 • τις εξωδικαστικές διαδικασίες νομικής προστασίας.

Το μητρώο αφερεγγυότητας είναι προσβάσιμο από όλους και οι καταχωρίσεις σ’ αυτό είναι αντιτάξιμες έναντι τρίτων. Υπάγεται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας;

Ναι, η πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου αφερεγγυότητας της Λετονίας παρέχεται δωρεάν, αλλά καταβάλλεται τέλος εάν μέλος του κοινού επιθυμεί να λάβει πληροφορίες με τη μορφή εγγράφου.

Για να λάβετε από το Μητρώο Επιχειρήσεων δήλωση ή άλλο έγγραφο που περιέχει τον προσωπικό κωδικό ταυτότητας οφειλέτη (φυσικού προσώπου) ή διαχειριστή, απευθυνθείτε στο Μητρώο Επιχειρήσεων, στο οποίο μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για πληροφορίες. Μπορείτε να το κάνετε και ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης Latvija.lv.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας

Διαχειριστές

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαχειριστές και ειδικότερα:

 • όνομα·
 • επώνυμο
 • διεύθυνση γραφείου και στοιχεία επικοινωνίας
 • αριθμό πιστοποιητικού
 • ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού.

Πληροφορίες για διαχειριστές των οποίων τα πιστοποιητικά έχουν λήξει είναι διαθέσιμες από τα ιστορικά αρχεία στον σύνδεσμο Vēsturiskie dati («ιστορικά δεδομένα»). Ο σύνδεσμος «Izziņa» («απόσπασμα») παρέχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας για κάθε διαχειριστή.

Αναζήτηση

Για να αναζητήσετε πληροφορίες στο μητρώο αφερεγγυότητας σχετικά με ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χρησιμοποιήστε την ενότητα Meklēt (αναζήτηση). Πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • αριθμός καταχώρισης (για τα νομικά πρόσωπα) ή αριθμός ταυτότητας (για τα φυσικά πρόσωπα)
 • όνομα ή τίτλος οφειλέτη·
 • περίοδος έναρξης της διαδικασίας
 • είδος διαδικασίας (διαδικασία αφερεγγυότητας, διαδικασία νομικής προστασίας, εξωδικαστική διαδικασία νομικής προστασίας)
 • τύπος διαδικασίας (τοπική, κύρια διασυνοριακή, δευτερεύουσα διασυνοριακή).
 • στάδιο της διαδικασίας (σε εξέλιξη, ολοκληρωθείσα, όλες οι διαδικασίες).

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης απεικονίζονται δίπλα στον σύνδεσμο «Uzņēmumu reģistra izziņa» («παραπομπή στο Μητρώο Επιχειρήσεων»), όπου είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες του μητρώου αφερεγγυότητας ως προς συγκεκριμένο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων σαρωμένων εγγράφων που περιέχουν κοινοποιήσεις των διαχειριστών σχετικά με συνελεύσεις των πιστωτών, την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνελεύσεων και ειδοποιήσεις προς τους πιστωτές.

Ημερολόγιο

Για να προβάλετε τα αρχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο αφερεγγυότητας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, χρησιμοποιήστε την ενότητα Žurnāls («ημερολόγιο»). Εξ ορισμού, τα αρχεία που εμφανίζονται είναι εκείνα της τρέχουσας ημέρας. Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να προβάλετε αρχεία καταχωρημένα σε άλλες ημερομηνίες ή χρησιμοποιήστε την υποενότητα Mēneša žurnāls για να δείτε τα αρχεία κατά μήνα. Κάθε αρχείο περιέχει έναν σύνδεσμο –«παραπομπή στο Μητρώο Επιχειρήσεων»– όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Στατιστικά στοιχεία

Η ενότητα αυτή περιέχει διάφορες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και προσφυγής, και ακολουθεί ο σύνδεσμος «παραπομπή στο Μητρώο Επιχειρήσεων» (Izziņa) όπου είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες του μητρώου αφερεγγυότητας ενός συγκεκριμένου προσώπου.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Λετονίας

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο χρονολογούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά.

Σύνδεσμοι

Συμπληρωματικές πληροφορίες για το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας

Κρατικός οργανισμός διαχείρισης υποθέσεων αφερεγγυότητας

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.