Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Κάτω Χώρες

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών;

Στις Κάτω Χώρες, προβλέπονται τρία είδη αφερεγγυότητας:

 • πτώχευση
 • χρεοστάσιο
 • αναδιάρθρωση χρέους

Αρμόδια για την κήρυξη αφερεγγυότητας και με τις τρεις διαδικασίες είναι τα πρωτοδικεία, τα οποία έχουν και την ευθύνη της τήρησης των σχετικών στοιχείων στα μητρώα τους. Επίσης, είναι υπεύθυνα για την (αυτοματοποιημένη) διαβίβαση των αναγγελιών αφερεγγυότητας στο Συμβούλιο του Δικαστικού Σώματος, το οποίο τις καταχωρεί στο κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (CIR) επί πτωχεύσεων και χρεοστασίων.

Το CIR περιέχει το σύνολο των στοιχείων που δημοσιοποιούνται στις αναγγελίες αφερεγγυότητας, όπως:

 • προσωπικά στοιχεία
 • επωνυμίες εταιριών
 • αριθμοί μητρώου επιχειρήσεων
 • στοιχεία του συνδίκου και του διαχειριστή
 • κάθε προηγούμενη αναγγελία

Το CIR ιδρύθηκε με νόμο, κατά συνέπεια τεκμαίρεται ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται εκεί είναι νομικά δεσμευτικά.

Πέραν του CIR, υπάρχει και το Εθνικό Μητρώο Υποθέσεων Αναδιάρθρωσης Χρέους (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS), το οποίο τηρείται από ένα από τα Συμβούλια Νομικής Συνδρομής (Raden voor rechtsbijstand). Ως επιπρόσθετη υπηρεσία (πέραν των όσων απαιτεί ο νόμος), το CIR περιέχει επίσης δεδομένα από το LRS. Τόσο το CIR όσο και το LSR είναι προσβάσιμα σε απευθείας σύνδεση.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας περιέχει δεδομένα σχετικά με πτωχεύσεις, στάσεις πληρωμών και παραγραφές χρεών φυσικών προσώπων (ιδιωτών), τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνουν τα μητρώα των κατά τόπους δικαστηρίων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Δεν τίθενται περιορισμοί στην επιγραμμική πρόσβαση στο CIR.

Για επαγγελματίες χρήστες διατίθεται υπηρεσία μέσω του Διαδικτύου, η οποία παρέχει τη δυνατότητα επανάχρησης των δεδομένων.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Αναζήτηση φυσικών προσώπων μπορεί να γίνει μόνο με βάση:

 • το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης
 • το ονοματεπώνυμο, τον ταχυδρομικό κώδικα και τον αριθμό οικίας
 • την ημερομηνία γέννησης, τον ταχυδρομικό κώδικα και τον αριθμό οικίας.

Οι αναγγελίες αφερεγγυότητας δεν μπορούν να αναζητηθούν με βάση ημερομηνία μεγαλύτερη του ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Αναζήτηση εταιριών και νομικών προσώπων μπορεί να γίνει με:

 • την επωνυμία της εταιρίας
 • τον αριθμό μητρώου επιχειρήσεων
 • τη διεύθυνση.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Το CIR συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2005. Ως εκ τούτου, καταχωρημένες στο CIR είναι όλες οι υποθέσεις που κινήθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μετά από την ημερομηνία αυτή.

Σύνδεσμοι

Κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/02/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.