Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Κάτω Χώρες

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζεται μια σύντομη εισαγωγή στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών;

Στις κάτω Χώρες υπάρχουν τρία είδη αφερεγγυότητας:

 • πτώχευση,
 • παύσεως πληρωμών (καθώς και «αναβολή πληρωμής»),
 • μείωση χρέους.

Τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια για αυτά τα τρία είδη αφερεγγυότητας και τη διατήρηση των σχετικών πληροφοριών στα δικά τους μητρώα Είναι επίσης αρμόδια για τη (αυτοματοποιημένη) διαβίβαση γνωστοποιήσεων περιπτώσεων αφερεγγυότητας στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο χρησιμοποιεί αυτές τις κοινοποιήσεις για κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (Centraal Insolventieregister-CIR).

Το CIR περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιήσεις δημοσιευμένων περιπτώσεων αφερεγγυότητας, κυρίως:

 • τα προσωπικά δεδομένα,
 • τις εμπορικές επωνυμίες,
 • τους κωδικούς αναγνώρισης στο μητρώο επιχειρήσεων (KvK),
 • όλα τα δεδομένα για τους σύνδικους και τους δικαστικούς διαχειριστές,
 • όλες τις προηγούμενες κοινοποιήσεις.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (Centraal Insolventieregister) περιέχει στοιχεία σχετικά με πτωχεύσεις, διακοπές πληρωμών και διαγραφή χρεών φυσικών προσώπων (ιδιωτών), που καταγράφονται στα τοπικά μητρώα των διαφόρων δικαιοδοτικών περιφερειών.

Η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών είναι δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση είναι δωρεάν.

Δεν ισχύει κανένας περιορισμός στη διαδικτυακή πρόσβαση στο CIR.

Για τους επιχειρηματικούς χρήστες είναι διαθέσιμη διαδικτυακή υπηρεσία, έτσι ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται γρήγορα για τις πρόσφατες δημοσιεύσεις στο μητρώο.

Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών;

Η αναζήτηση φυσικών προσώπων είναι δυνατή μόνο με:

 • το όνομα και την ημερομηνία γέννησης
 • το όνομα, τον ταχυδρομικό κώδικα και τον αριθμό της οδού
 • την ημερομηνία γέννησης, τον ταχυδρομικό κώδικα και τον αριθμό της οδού.

Η αναζήτηση νομικών οντοτήτων/εμπορικών επωνυμιών είναι συνατή με:

 • την επωνυμία της νομικής οντότητας/εμπορικής επωνυμίας
 • τον αριθμό εμπορικού επιμελητηρίου
 • τον ταχυδρομικό κώδικα και τον αριθμό της οδού.

Είναι επίσης δυνατή η αναζήτηση βάσει ημερομηνίας, πρωτοδικείου, είδους δημοσίευσης, τα στοιχεία δημοσίευσης ή τον αριθμό της υπόθεσης αφερεγγυότητας.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Το CIR δημιουργήθηκε επισήμως την 1η Ιανουαρίου 2005. Όλες οι υποθέσεις που υπήρξαν ή έχουν γνωστοποιηθεί βρίσκονται στο CIR.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.