Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Bankruptcy and insolvency registers

Βόρεια Ιρλανδία

This page provides you with information about the insolvency registers of Northern Ireland.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

What does the insolvency register of Northern Ireland offer?

In Northern Ireland, there are two separate registers, one for bankruptcy and one for other forms of personal insolvency proceedings. The Northern Ireland Court and Tribunals Service holds information on persons who have been declared bankrupt within the last 10 years. This information is held in an on-line database, which can be searched by the public on payment of a fee. More information on this on-line search facility for bankruptcy can be found on the website Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

A link to the relevant search page for the Court Bankruptcy & Companies Register can be found here.

The Department for Economy, Insolvency Service maintains the register of,

  • individual voluntary arrangements,
  • bankruptcy restrictions orders and undertakings,
  • debt relief orders, and
  • debt relief restrictions orders and undertakings

You can search these registers free of charge on-line here.

Last update: 28/11/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.